Wonen

Interwaas streeft ernaar om samen met verschillende (type) partners duurzame woningen voor alle Wase burgers te verzekeren. Dit doel wenst Interwaas te bereiken door het opnemen van een driedubbele rol, namelijk als projectpartner in innovatieve woonprojecten, als gids met betrekking tot duurzame en innovatieve woonconcepten en tot slot als Waaslandstrijder voor afstemming van het woonbeleid op intergemeentelijk vlak.

In het verleden creëerde en regisseerde Interwaas huisvestingsprojecten voor wie net buiten de voorwaarden viel om in aanmerking te komen voor een sociale grond of een sociale huur- of koopwoning. Dit sociaal engagement blijft uiteraard bewaard, maar er is gekozen om een extra aandachtspunt in de projecten toe te voegen. Een maatschappelijke focus op duurzame woningen leidt immers naar innovatieve woonvormen (zoals cohousing), waarvoor het aanbod vandaag nog eerder bescheiden is. Interwaas zal in de toekomst bewust participeren in huisvestingsprojecten die deze duurzame, innovatieve en maatschappelijk verantwoorde concepten ondersteunen.

Naast actieve participatie in duurzame woonprojecten zal Interwaas ook de realisatie van duurzame woningen blijven stimuleren zonder een actieve rol in de ontwikkeling ervan op te nemen. Interwaas zal haar rol in de promotie van de Vlaamse energielening behouden en zo goedkope en renteloze leningen voor eneriebesparende investeringen aan de woning aanbieden voor doelgroepen via https://www.interwaas.be/vlaams-energiehuis/vlaamse-energielening

Tenslotte zal Interwaas de organisatie van een intergemeentelijk lokaal woonbeleid op zich nemen. Op basis van overleg zal een gemeenschappelijke visie op het vlak van wonen binnen het Waasland ontwikkeld worden. Het doel van zo’n visie is een afstemming van het woonbeleid op intergemeentelijk niveau en zo het verbeteren van de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving in het Waasland.

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign