Welzijn

Interwaas is vandaag betrokken bij de opvolging van enkele intergemeentelijke overlegmomenten in het kader van welzijn.

  • Zo ondersteunt Interwaas WASO, het regionaal overleg van jeugddiensten, schepenen voor jeugd en jeugdraden van enkele Wase gemeenten.
  • Ook organiseert Interwaas de Wase Overlegmomenten rond Kinderopvang (WOK), waarin de problematiek omtrent voor- en naschoolse kinderopvang op tafel gelegd wordt. 
  • Een laatste initiatief in dit domein was ook het in huis nemen van het Regionaal Welzijnsoverleg (RWO). 

Interwaas heeft de ambitie een gidsrol op te nemen op het vlak van welzijn in het Waasland, i.e. een aanvulling te bieden op de werking van het RWO, de OCMW’s en andere sociale partners. Om deze taak degelijk te vervullen, is samenwerking en afstemming met deze partners noodzakelijk. In dat kader engageert Interwaas zich dan ook om proactief deze actoren te benaderen en samen met hen af te toetsen hoe deze rol juist ingevuld kan worden en welke taken dit dan voor Interwaas inhoudt.

Regionaal Welzijnsoverleg Waasland 

Het Regionaal Welzijnsoverleg Waasland (RWO) zet in op het actief bevorderen en faciliteren van (inter)sectorale samenwerking tussen welzijn en sociale diensten om zo bij te dragen tot een Waas aanbod dat tegemoetkomt aan actuele noden en beleidstendensen. Het RWO realiseert dit via 4 actiedomeinen: 

  1. informatieverspreiding; 
  2. netwerking; 
  3. samenwerking; 
  4. (zorg)afstemming;

en richt zich daarbij tot beleidsmedewerkers en welzijnswerkers van zowel lokale besturen als particuliere welzijnsorganisaties in het Waasland. 

De rol die het RWO vervult, sluit aan met de opdracht die Interwaas zichzelf vooropstelt op het werkdomein welzijn. Interwaas steunt het RWO in haar werking en onderzoekt een mogelijke inkanteling van het RWO in de eigen werking.

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign