RUP Zonevreemde woningen

File 3079Situering

Het plangebied van dit RUP strekt zich uit over het grondgebied van Waasmunster. 

Omschrijving

Dit RUP wil maximale rechtszekerheid bieden aan de vergunde zonevreemde  woningen binnen het ruimtelijk kwetsbaar gebied (bosgebied, valleigebied, natuurgebied, enz.), maar ook rekening houden met de draagkracht van de natuurlijke en landschappelijke structuren en de gewenste open ruimtestructuur in Waasmunster. Dit kan dankzij een zogenaamd ‘perimeterplan’ dat voor de afgebakende ruimtes in de gemeente bijkomende specifieke bepalingen formuleert bovenop de geldende bestemmingen. 

 

Het RUP Zonevreemde woningen werd gedeeltelijk goedgekeurd door de Deputatie op 8 mei 2013.

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign