RUP Zonevreemde woningen

Situering

Het plangebied van dit ruimtelijk uitvoeringsplan strekt zich uit over het grondgebied van Waasmunster. 

Omschrijving

Dit ruimtelijk uitvoeringspla wil maximale rechtszekerheid bieden aan de vergunde zonevreemde  woningen binnen het ruimtelijk kwetsbaar gebied (bosgebied, valleigebied, natuurgebied, ...), maar ook rekening houden met de draagkracht van de natuurlijke en landschappelijke structuren en de gewenste open ruimtestructuur in Waasmunster. Dit kan dankzij een zogenaamd ‘perimeterplan’ dat voor de afgebakende ruimtes in de gemeente bijkomende specifieke bepalingen formuleert bovenop de geldende bestemmingen. 

Stand van zaken

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Zonevreemde woningen' werd gedeeltelijk goedgekeurd door de Deputatie op 8 mei 2013.

BijlageGrootte
Bijlage 2: Plan bestaande feitelijke en juridische toestand deelplan 12.19 MB
Bijlage 2: Plan bestaande feitelijke en juridische toestand deelplan 22.16 MB
Bijlage 3: Grafisch plan deelplan 12.11 MB
Bijlage 4: Grafisch plan deelplan 22.15 MB
Bijlage 5: Stedenbouwkundige voorschriften1.13 MB

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign