RUP Koolputten

 Situering

De site Koolputten is gelegen nabij de Mirabrug op het grondgebied van Waasmunster.

Omschrijving

Doelstelling van Waterwegen en Zeekanaal nv is om ter hoogte van de ruïnes van de voormalige Koolputten (‘Colput’) een onthaal-, recreatief en educatief centrum uit te bouwen waar bezoekers worden geïnformeerd over de Durmevallei. Er worden ook mogelijkheden geboden naar laagdynamische eet-, drink- en verblijfsgelegenheden. De site werd opgenomen in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) ‘Gebieden van het geactualiseerd SIGMA-plan Durmevallei’ als natuurgebied met overdruk voor toelaatbare bebouwing voor natuureducatieve voorzieningen (naast overdruk: grote eenheid natuur). Waterwegen en Zeekanaal nv heeft een private partner gezocht voor de ontwikkeling van de site. De geplande  heropbouw van de site Koolputten kan voor Ruimte Vlaanderen echter niet worden vergund omwille van enkele kleine afwijkingen op de huidige stedenbouwkundige voorschriften binnen het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

Stand van zaken

Interwaas heeft een instemmingsdossier overgemaakt aan het gemeentebestuur om te kunnen afwijken (delegatie is niet nodig) van het GRUP. Omdat deze procedure de toestemming van de voltallige Vlaamse Regering vraagt, heeft het  College van Burgemeester en Schepenen de optie genomen om via het vergunningenbeleid zoveel mogelijk goedkeuring te verkrijgen voor dit project vooraleer verdere stappen op planningsniveau te ondernemen.

 

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign