RUP Desso

Situering

Het plangebied betreft de verlaten bedrijfssite van 'Desso', in en aansluitend bij het centrum van Waasmunster.

Het plangebied is gelegen tussen de Kerkstraat, de Pontravelaan en de L. Van develdestraat.

Omschrijving

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Desso' wordt opgemaakt naar aanleiding van een goedgekeurde brownfieldconvenant, met name project 133. Waasmunster-Pontrave.

Het huidige Bijzonder Plan van Aanleg ‘Dorp aan de Durme’ (goedgekeurd op 30/11/2007) voorziet een strook van bedrijventerrein louter in functie van de toenmalige bedrijfsacttiviteiten, met name de activiteiten van de tapijtenfabrikant ‘Desso’. Dit bedrijf verhuisde echter in 2008 naar Dendermonde. Omwille van de ligging van deze verlaten bedrijfssite in het centrum van de dorpskern dringt een reconversie van de site zich op. Ondertussen werd de site aangekocht door een private ontwikkelaar die via een brownfieldconvenant zo spoedig mogelijk tot ontwikkeling en realisatie wenst over te gaan. Om de reconversie te kunnen ontwikkelen, moeten de vigerende bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften van het Bijzonder Plan van Aanleg ‘Dorp aan de Durme’ worden vervangen.

Met het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Desso’ wenst het gemeentebestuur de verlaten bedrijvenzone van ‘Desso’ om te vormen naar een gemengd gebied met zowel een zone voor lokale bedrijven en gemeenschapsvoorzieningen, een projectzone voor wonen en een zone voor gemengde functies, zijnde wonen en bedrijvigheid. In deze laatste zone dient er prioriteit te worden gegeven aan bedrijvigheid.

Stand van zaken

Het ruimtelijk uitvoeringsplan werd opgemaakt volgens het geïntegreerd planproces waarbij de planmilieu-effectrapportage en andere effectbeoordelingen in het planningsproces van het ruimtelijk uitvoeringsplan geïntegreerd worden.

Op 29 november 2018 werd het ruimtelijk uitvoeringsplan definitief vastegesteld door de gemeenteraad.

BijlageGrootte
Bijlage 1: Procesnota11.3 MB
Bijlage 2: Scopingnota12.7 MB
Bijlage 3: Toelichtingsnota12.88 MB
Bijlage 4: Stedenbouwkundige voorschriften632.16 KB
Bijlage 5: Plan bestaande feitelijke en juridische toestand6.51 MB
Bijlage 6: Grafisch plan1.17 MB

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign