RUP Burm

Situering

Het plangebied van dit RUP ligt in de Kuilstraat in Waasmunster en betreft het zonevreemde landbouwbedrijf Burm.

Omschrijving

Het College van Burgemeester en Schepenen van Waasmunster leverde een planologisch attest af voor Landbouwbedrijf Burm – Van Eynde lv. Het landbouwbedrijf in de Kuilstraat beschikte over een milieuvergunning klasse 1 (tot 2028), maar was zonevreemd wegens de ligging in natuurgebied. Het schepencollege wenste dat het landbouwbedrijf op de huidige locatie kon behouden blijven. Er werd akkoord gegaan met de uitbreidingswensen op korte termijn onder bepaalde voorwaarden, zodat bijkomende accommodatie voor praktijklessen van de plaatselijke land- en tuinbouwschool kan worden voorzien.

Stand van zaken

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Burm' werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 24 september 2015.

BijlageGrootte
Bijlage 1: Toelichtingsnota13.27 MB
Bijlage 2: Stedenbouwkundige voorschriften1.36 MB
Bijlage 3: M.e.r.-screening3.55 MB
Bijlage 4: Plan bestaande feitelijke en juridische toestand726.28 KB
Bijlage 5: Grafisch plan448.13 KB

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign