RUP Sint-Amelberga

File 3502

 

Situering

Het plangebied betreft de voormalige schoolsite van het 'Institut Sint-Amelberga (ISA)' en twee aanpalende panden met achterliggend perceel langsheen de Gasthuisstraat (nr. 4 en nr. 6-6A) in het stedelijk historisch centrumgebied van Temse. Het plangebied is gelegen op de hoek van de Gasthuisstraat en de Pastoor Boelstraat en heeft een totatale oppervlakte van circa 1,01 ha.

Omschrijving

Het Sint-Amelberga Instituut sloot in 2010, na 166 jaar activiteit, de deuren wegens een tekort aan leerlingen. Omwille van de ligging van deze verlaten site in het centrum van de gemeente dringt een reconversie van de site zich op. De verlaten site, met schoolgebouw en klooster, werd in 2012 aangekocht door Interwaas die via een publiek-private samenwerking zo spoedig mogelijk tot ontwikkeling van de site wenst over te gaan.

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Sint-Amelberga' wordt opgemaakt naar aanleiding van een goedgekeurd masterplan (CBS 09/04/2018), opgemaakt door Interwaas in nauwe samenwerking met de gemeente Temse, waarin de verschillende ontwikkelingsmogelijkheden van de site werden onderzocht.

Stand van zaken

Het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt volgens het geïntegreerd planningsproces waarbij de planmilieu-effectrapportage en andere effectbeoordelingen in het planningsproces van het ruimtelijk uitvoeringsplan geïntegreerd worden.

De proces- en startnota werden afgerond. Een eerste publieke consultatie vond plaats van 11 mei 20018 tot en met 9 juli 2018. Op 19 mei 2018 vond er een infomarkt plaats op de site.

Meer informatie hierover kan je terugvinden op het online participatieplatform Citizenlab.

BijlageGrootte
Bijlage 1: Procesnota5.19 MB
Bijlage 2: Startnota13.43 MB
Bijlage 3: Orthofoto808.18 KB
Bijlage 4: Verslag infomarkt222.58 KB

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign