RUP Sportcentrum Meesterstraat

Situering

Het plangebied is gelegen op circa 900m van het dorpscentrum van Nieuwkerken-Waas. Het betreft het sportcentrum langsheen de Meesterstraat met sport- en recreatieactiviteiten in open lucht.

Omschrijving

Het sportcentrum is volgens het gewestplan gedeeltelijk gelegen in een gebied voor dagrecreatie en deels in een agrarisch gebied en is bijgevolg zonevreemd. De resterende gronden bevinden zich in woongebied. In overeenstemming met het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Sint-Niklaas wenst het stadsbestuur de mogelijkheid te voorzien om het sportcentrum in de toekomst verder uit te breiden in oostelijke richting met bijkomende parkeermogelijkheden, bebouwing en een voetbalveld.

Stand van zaken

Het voorontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan werd afgerond. Op 20 april 2018 vond  de plenaire vergadering plaats.

BijlageGrootte
Bijlage 1: Toelichtingsnota13.79 MB
Bijlage 2: Stedenbouwkundige voorschriften13.79 MB
Bijlage 3: M.e.r.-screening17.58 MB
Bijlage 4: Plan bestaande feitelijke en juridische toestand4.21 MB
Bijlage 5: Grafisch plan660.22 KB

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign