RUP RWZI Sinaai

Situering 

De huidige rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Sinaai is gelegen naast het kerkhof in de Edgard Tinelstraat, ten westen van de kern van Sinaai.

Omschrijving

De installatie moet worden uitgebreid om voldoende capaciteit te hebben om het afvalwater van Sinaai te kunnen zuiveren. Deze uitbreiding wordt voorzien ten oosten van de huidige installatie, op percelen die gelegen zijn in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Aangezien de bestaande installatie ook gedeeltelijk in deze bestemming is gelegen, wordt deze volledig mee opgenomen in het RUP. Langs de RWZI is een fietspad gelegen dat door de uitbreiding van de installatie zal moeten worden omgelegd rond het kerkhof. 

 Stand van zaken

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'RWZI Sinaai' werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 29 april 2016.

BijlageGrootte
Bijlage 1: Toelichtingsnota6.59 MB
Bijlage 2: Stedenbouwkundige voorschriften1.25 MB
Bijlage 3: M.e.r.-screening6.38 MB
Bijlage 4: Plan bestaande feitelijke en juridische toestand10.21 MB
Bijlage 5: Grafisch plan895.55 KB

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign