RUP Hendrik Heymanplein

File 3068Situering

Het plangebied van dit ruimtelijk uitvoeringsplan (0,34 ha) betreft de site van het bestaande bibliotheekgebouw en het stadsarchief van Sint-Niklaas met de direct aanpalende publieke buitenruimte langs het Hendrik Heymanplein. 

Omschrijving

De bestaande hoofdbibliotheek kende veiligheidsproblemen en de huidige depotruimtes van het stadsarchief waren ontoereikend. Een grondige verbouwing en substantiële uitbreiding van het bestaande gebouw drong zich hierdoor op. Het bestaande Bijzonder Plan van Aanleg had echter een te krappe zone voor gemeenschapsvoorzieningen, op maat van het bestaande gebouw, ingetekend. Het ruimtelijk uitvoeringsplan bood een planologisch kader voor de uitbreidingswensen van deze gemeenschapsvoorzieningen.

 Stand van zaken

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Hendrik Heymanplein werd goedgekeurd door de Deputatie op 5 september 2016.

BijlageGrootte
Bijlage 1: Toelichtingsnota6.86 MB
Bijlage 2: Stedenbouwkundige voorschriften954.83 KB
Bijlage 3: M.e.r.-screening15.36 MB
Bijlage 4: Plan feitelijke en juridische toestand819.97 KB
Bijlage 5: Grafisch plan462.5 KB

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign