Inrichtingsstudie Samelstraat

 Situering

Het plangebied ‘Samelstraat’ heeft een oppervlakte van circa 16,6 ha en sluit in het oosten aan op het hoofddorp Sint-Gillis-Waas (op heden agrarisch gebied volgens het gewestplan, maar volgens de opties van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan een gedeeltelijke verplaatsing van het noordelijker gelegen woonuitbreidingsgebied).

Omschrijving

Het plangebied moet een kwalitatieve afwerking van de bebouwde kern van Sint-Gillis-Waas naar de open ruimte toe vormen. Binnen het plangebied kan een kernondersteunend programma voorzien worden waarbij een menging van woon-, handels-, bedrijfs- en gemeenschapsfuncties voorop staat. Bovendien moet een mogelijke herlokalisatie van een basisschool in het plangebied meegenomen worden. Nieuwe aansluitingen vanuit het plangebied op bestaande wegenis moeten voorzien worden op voldoende afstand van elkaar. Aandachtspunten zijn de doorwaadbaarheid voor traag verkeer vanuit het plangebied naar het centrum van de kern toe en voldoende kwalitatief openbaar domein, waaronder aangename groene speel- en rustruimten. Tot slot is ook de samenhang en integratie van het project de Kopergieterij van belang.

Stand van zaken

Eind 2016 vond een interne workshop binnen Interwaas plaats om verschillende mogelijke invullingen van het plangebied af te toetsen. Het resultaat van de workshop werd uitgewerkt in twee inrichtingsvoorstellen die bondig toegelicht werden aan het College van Burgemeester en Schepenen.

BijlageGrootte
Bijlage 1: Inrichtingsvoorstel 1934.06 KB
Bijlage 2: Inrichtingsvoorstel 2902.61 KB

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign