Inrichtingsstudie Collemanstraat

Situering

Het projectgebied Collemanstraat is gelegen in Sint-Pauwels, een deelgemeente van Sint-Gillis-Waas, en wordt begrensd door de Collemanstraat, Zandstraat, Vosdreef en Klapdorp.

Omschrijving

In 2014 heeft Interwaas een masterplan opgemaakt voor het woonuitbreidingsgebied Collemanstraat. Dit masterplan wordt als instrument gebruikt voor het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Reconversie verblijfsrecreatie Sint-Gillis-Waas’ waarin een compensatiegebied wordt gezocht voor de zonevreemde weekendverblijven. In het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan  wordt de eerste fase van het masterplan aangeduid als compensatiegebied. Samen met de gemeente en Provincie Oost-Vlaanderen werden overlegmomenten georganiseerd voor de eigenaars om de inrichting van het projectgebied en het verdere planproces toe te lichten.

 Stand van zaken

De inrichtingsstudie Collemanstraat werd goedgekeurd door de gemeenteraadscommissie op 4 april 2014.

BijlageGrootte
Bijlage 1: Structuurschets1.22 MB

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign