Herziening GRS (voorbereiding)

Omschrijving

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Sint-Gillis-Waas is een kader voor de gewenste ruimtelijke structuur van de gemeente. Hoewel de visievorming voor het huidige gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de gemeente reeds startte in 2001, is het plan pas op 12 januari 2006 door de deputatie goedgekeurd. De gemeente besliste eind 2016 om het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan te actualiseren. Met de herziening van het ruimtelijk structuurplan wenst het gemeentebestuur belangrijke knelpunten in het huidige plan aan te pakken en in te spelen op recente en toekomstige ontwikkelingen.

Stand van zaken

De ruimtelijke concepten opgenomen in het beleidsplan werden aangepast en aangevuld in functie van het toekomstig ruimtelijk beleid. Er werd tevens een eerste aanzet gegeven tot mogelijke ontwikkelingsperspectieven en acties per thema waarop de gemeente in de toekomst kan verder werken. Tijdens een eerste participatiefase werden deze resultaten teruggekoppeld naar een brede waaier relevante actoren. Niet enkel RO-professionals werden uitgenodigd om hieraan deel te nemen, maar ook betrokkenen vanuit andere disciplines. Er werden zeven werkgroepen georganiseerd met als thema open ruimte, toerisme, mobiliteit, wonen, gemeenschaps- en recreatievoorzieningen, economie, energie en klimaat.

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign