RUP Horecacluster Eksaardsedam

Situering

Het plangebied is gelegen aan de Eksaardsedam in het zuiden van de gemeente Moerbeke en bestaat uit twee delen: 

  • de horecacluster Palingshuizen aan de westelijke zijde van de Eksaardsedam;
  • het kasteelpark met feestzaal ’t Meersdael aan de oostelijke zijde van de Eksaardsedam.

Omschrijving

Deze cluster met horecagelegenheden is volgens het gewestplan bestemd als bosgebied (met een klein gedeelte natuurgebied) en is bijgevolg zonevreemd. De gemeente wenst een kader te bieden dat de bestaande horecafuncties continuïteit biedt. Hiermee is al een eerste stap gezet in de bindende bepalingen van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Moerbeke. In uitvoering van deze bindende bepaling wordt een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt waarbij een evenwicht wordt gezocht tussen de natuurwaarde, de historische waarde en de noden van de betreffende eigenaars.

Stand van zaken

Op vraag van het Agentschap Natuur en Bos werd er, aanvullend op de plan-MER-screening, een passende beoordeling opgemaakt. Op basis hiervan, en op basis van de ontvangen adviezen van de overige betrokken adviesinstanties, werd de plan-MER-screening aangevuld. Het Agentschap Natuur en Bos verleende echter opnieuw ongunstig advies op de passende beoordeling en vraagt om voor het deel ‘t Meersdael een plan-MER procedure op te starten. De plan-MER-screening volstaat voor het Agentschap Natuur en Bos wel voor het deel van de horecacluster ten westen van de Eksaardsedam, de zogenaamde Palinghuizen. De procedure tot opmaak van het ruimtelijk uitvoeringspwerd voorlopig on hold gezet.

 

BijlageGrootte
Bijlage 1: Toelichtingsnota7.47 MB
Bijlage 2: Stedenbouwkundige voorschriften1 MB
Bijlage 3: M.e.r.-screening10.53 MB
Bijlage 4: Plan bestaande feitelijke en juridische toestand18.65 MB
Bijlage 5: Grafisch plan580.48 KB

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign