RUP Horecacluster Eksaardsedam

File 3062Situering

Het plangebied van dit RUP is gelegen aan de Eksaardsedam in het zuiden van de gemeente Moerbeke. Het plangebied omvat twee elementen: 

  1. de horecaconcentratie Palingshuizen aan de westelijke zijde van de Eksaardsedam; 
  2. het kasteelpark met feestzaal ’t Meersdael aan de oostelijke zijde.

Omschrijving

Deze cluster met horecagelegenheden is volgens het gewestplan bestemd als bosgebied (met een klein gedeelte natuurgebied) en is bijgevolg zonevreemd. De gemeente wenst een kader te bieden dat de bestaande horecafuncties continuïteit biedt. Hiermee is al een eerste stap gezet in één van de bindende bepalingen van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Moerbeke. In uitvoering van deze bindende bepaling wordt een RUP opgemaakt dat een herbestemming inhoudt. In de herbestemming wordt een evenwicht gezocht tussen de natuurwaarde, historische waarde en noden van de betreffende eigenaars.

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign