RUP Herziening Bazel-Centrum

Situering

Het plangebied van dit ruimtelijk uitvoeringsplan is gelegen in Bazel, een deelgemeente van Kruibeke. Het plangebied bestaat uit 6 deelgebieden en is in totaal circa 3,95 ha groot. Alle deelgebieden bevinden zich in de dorpskern van Bazel.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat uit volgende deelzones:

  • Koningin Astridplein en Dorpstraat;
  • Weispoel (Oud Hospitaal);
  • Kruibekestraat nr. 4A-4B;
  • Kasteelparking;
  • Rupelmondestraat nr. 66-66A.

Omschrijving 

Het Gemeentebestuur wenst de woonfunctie van de kern te versterken en tegelijk de toeristische, dorpse sfeer te ondersteunen. Hierbij wil men de eigenheid en identiteit van de deelgemeente Bazel behouden en versterken. De identiteit en eigenheid van Bazel centrum wordt in grote mate bepaald door de aanwezigheid van een groot aantal stedenbouwkundig waardevolle gebouwen en ensembles. 

Het is wenselijk meer flexibiliteit toe te laten in de verdere ontwikkeling van de betreffende deelgebieden en tegelijk de ruimtelijke kwaliteit te bewaken. Het kerkplein wenst men te ontlasten door de aanwezige parkeervoorzieningen te verplaatsen naar een nog aan te leggen parking achter het woonlint langsheen de Lamperstraat. De bebouwing rond het kerkplein en de Dorpstraat heeft in de erfgoedwaarderingstudie een waardering op vlak van onroerend erfgoed gekregen wat de basis vormt voor de mogelijk ontwikkelingen die in het ruimtelijk uitvoeringsplan worden voorzien.

Stand van zaken

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Herziening Bazel-Centrum' werd definitief vastgesteld op 27 november 2017.

 

BijlageGrootte
Bijlage 1: Plan bestaande feitelijke en juridische toestand5.06 MB
Bijlage 2: Grafisch plan2.21 MB
Bijlage 3: Stedenbouwkundige voorschriften.pdf3.76 MB

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign