RUP Gravenplein

Situering

Het RUP omvat het Gravenplein in Beveren en wordt begrensd door de Zwarte Dreef, Lange Dreef, Gravendreef en Vesten (N70). Momenteel bestaat het plein uit een parkeerruimte en evenementenplein waarrond zich de volgende gebouwen bevinden: politie, rode kruis, vredegerecht, brandweer, bibliotheek, CC Ter Vesten en jeugdhuis Togenblik. Het nieuw administratief centrum in combinatie met de politie wordt voorzien ter hoogte van het bestaande politiegebouw.

Omschrijving

Voor het volledige Gravenplein werd een masterplan opgemaakt. Dit masterplan laadt het plein op met een kleine bijkomende woonzone langs de Lange Dreef ten westen van de bibliotheek en een kleine kantoorzone langs Vesten ten noorden van het jeugdhuis. De gewestplanbestemming voor het volledige Gravenplein is echter 'gebied voor' gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut, waardoor zich voor deze zones een herbestemming opdringt, alsook een aanpassing van de mogelijkheden in de stedenbouwkundige voorschriften.  

Stand van zaken

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoerinsgplan 'Gravenplein' werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 24 oktober 2017.

BijlageGrootte
Bijlage 1: Toelichtingsnota10.88 MB
Bijlage 2: Stedenbouwkundige voorschriften374.03 KB
Bijlage 3: M.e.r.-screening15.37 MB
Bijlage 4: Plan bestaande feitelijke en juridische toestand1.79 MB
Bijlage 5: Grafisch plan1.55 MB

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign