Ruimtelijke ordening

File 2050Sinds 2009 staat ruimtelijke ordening terug op de Wase kaart. De afdeling ruimtelijke ordening legt de basis voor heel wat ontwikkelingsprojecten die door  Interwaas worden uitgevoerd. Achter de ontwikkeling van huisvestingsprojecten en bedrijventerreinen schuilt meestal een ruimtelijke visie die zich vertaalt in ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP), masterplannen en inrichtingsschetsen

Daarnaast speelt Interwaas ook in op actuele ruimtelijke problemen van de Wase gemeenten die betrekking hebben op het regulariseren van  zonevreemde woningen en bedrijven, het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden, het beschermen van open ruimte gebieden, het ontwerpen van publieke ruimte, het uittekenen van een toekomstige woonwijk, een onderzoek tot MER (milieueffectenrapport),  enz. Kortom, Interwaas heeft een brede waaier aan kennis en referenties om ruimtelijke problemen tot een goed einde te brengen!

Wens je meer informatie of wil je een RUP raadplegen? Neem dan contact op met onze ruimtelijk planner.

 

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Hieronder vind je een aantal ruimtelijke uitvoeringsplannen opgesplitst per thema.

 1. Stedelijke ruimte: RUP Hendrik HeymanpleinRUP Stadswand Singel
 2. Kernversterking: RUP DessoRUP Gravenplein, RUP Herziening Bazel-Centrum, RUP Herziening Kruibeke-Centrum: 3de wijzigingRUP Herziening Vinderhoute, RUP Wallenhofwijk1ste wijziging
 3. Open ruimte: RUP Burm
 4. Industriële ruimte: RUP Lokaal bedrijventerrein Botermelkstraat-Heimolenstraat, RUP Lokaal bedrijventerreinRUP Steenbakkerij Steendorp
 5. Wonen: RUP Daliaweg-MadeliefjesdreefRUP Herziening A. Van Puymbroecklaan, RUP Meersen Zuid, RUP Steenbakkerij SteendorpRUP VTS-siteRUP Zonevreemde woningen, RUP Zonevreemde woningen bis, RUP Herziening A. Van Puymbroecklaan zone Kalishoekstraat en Dijkstraat, RUP Watermolenstraat
 6. Onroerend erfgoed: RUP Kasteel Sint-Maarten, RUP Herziening Bazel-centrum
 7. Recreatieve ruimte: RUP Horecacluster EksaardsedamRUP Speelbos Mierennest, RUP Sportcentrum Meesterstraat, RUP VTS-site
 8. Nutsvoorzieningen: RUP RWZI Sinaai

Stedenbouwkundige studies

 1. Inrichtingsstudie Burggravenhoek
 2. Inrichtingsstudie Collemanstraat
 3. Inrichtingsstudie Samelstraat
 4. Herziening GRS (voorbereiding)

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign