Wase sociale economie

Arbeidszorginitiatief Alderande

File 1534WAT? Alderande is een arbeidszorginitiatief van Volwassenenwerking Lokeren – Werken vzw en kadert binnen de sociale economie.  De projecten die Alderande uitbouwt, voldoen aan drie criteria:

  • ze realiseren een maatschappelijke meerwaarde;
  • ze zorgen voor tewerkstelling van personen die niet (meer) kunnen tewerkgesteld worden in het reguliere of beschermende tewerkstellingscircuit omwille van persoons- en/of maatschappijgebonden redenen;
  • ze zijn financieel zelfbedruipend.

PROJECTEN? koffiebar – lunchbar – kledingwinkel
MEER INFO? Molenbergplein 2, 9160 Lokeren, T. 09 349 54 49, W. www.alderande.be
Coördinator: Anja Schrijvers, E. anja.schrijvers@alderande.be

Sociale werkplaats Den Azalee vzw

File 1536WAT? Den Azalee vzw werd in 1995 opgericht in nauwe samenwerking met het OCMW van Sint-Niklaas. Bedoeling is aangepaste opleiding en duurzame tewerkstelling te organiseren voor kansengroepen. De vzw past daarbij het ‘maatzorgprincipe’ toe. Men gaat dus niet op zoek naar de geschikte werknemer voor het gecreëerde werk, maar past de tewerkstelling aan conform de mogelijkheden en de groeikansen van de werknemer.
Alle economische activiteiten van Den Azalee richten zich naar klanten uit de eigen buurt. Dit gebeurt in een propere en aangename werkomgeving, met zorg voor het leefmilieu, respect voor de individuele werknemer en in een eerlijke communicatie naar haar klanten, personeel en partners.
PROJECTEN? Kringwinkel Sint-Niklaas – Sociaal restaurant De Variant – Fietsproject De Versnelling – Strijkatelier –  Kringloopwinkel Kemzeke – Catering De Wilg – eigen poetsploeg – Kringloopwinkel Temse …
MEER INFO? Heistraat 115, 9100 Sint-Niklaas, T. 03 766 70 45, W. www.vzwdenazalee.be, E. info@vzwdenazalee.be
Directeur Peter Maris, E. info@vzwdenazalee.be

Kringwinkel De Cirkel vzw

WAT? De Kringwinkel heeft een tweeledige missie:

  • het maximaal hergebruiken van afvalstoffen;
  • het creëren en in stand houden van werkgelegenheid voor kansengroepen.

Het kringloopcentrum wil op deze manier een concrete bijdrage leveren tot duurzame ontwikkeling.
PROJECTEN? Kringwinkel Lokeren – meubelherstelling – herstelling fietsen – nazicht elektrische apparaten
MEER INFO? Groendreef 51, 9160 Lokeren, T. 09 348 75 31, W. www.kringwinkeldecirkel.be
Directeur: Peter Cathoor, E. decirkel.lokeren@skynet.be

Groep Intro en de sociale werkplaats Opset

File 1532WAT? Groep Intro is een provinciaal georganiseerd initiatief, actief op verschillende terreinen binnen de sociale economie. De twee belangrijkste initiatieven zijn de sociale werkplaats vzw Opset en de leerwerkplaats.
File 1533Sociale werkplaats Opset:  de doelstelling is werkzoekenden binnen een begeleide en beschermde werkomgeving tewerk te stellen. De focus ligt op duurzame tewerkstelling. Via individuele ondersteuning wordt de mogelijkheid van doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt open gehouden en actief gestimuleerd voor deelnemers die voldoende vaardigheden verworven hebben. Het creëren van jobs voor mensen die uit de boot vallen, impliceert maatwerk. Arbeid op maat betekent dat het arbeidsproces vertrekt vanuit de capaciteiten van de werknemers en is aangepast aan hun behoeften en mogelijkheden. Er wordt rekening gehouden met gezinsverantwoordelijken, financiële noden, capaciteiten en met de medische en sociale situatie van de werkzoekenden. Tijdens de tewerkstelling zijn coaching en vorming op de werkvloer essentieel.
Leerwerkplaats: Groep INTRO heeft verschillende leerwerkplaatsen verspreid over heel Vlaanderen. Deelnemers krijgen er de kans om leerwerkervaring op te doen en daarmee hun kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren. De werkervaringsprojecten combineren werk met opleiding op de werkvloer. Deelname aan deze projecten is steeds ingebed in een traject naar duurzame tewerkstelling. In de praktijk gaat het om langdurig werkzoekenden, personen met een leefloon en jongeren uit het deeltijds onderwijs die nog niet terecht kunnen op de gewone arbeidsmarkt.
PROJECTEN? klussendienst – groenploeg – renovatie – houtbewerking – fietsverhuur/herstelling – strijkwinkel – poetsopdrachten – uitbating zaal Toon en Den Hof – koeriersdienst …
MEER INFO? Wijnveld 251, 9112 Sint-Niklaas, T. 03 772 60 61, W. www.groepintro.be/oostvlaanderen/
Directeur: Herman Verhelst, E. oostvlaanderen@groepintro.be

Jomi (sociale werkplaats Jobs en Milieu vzw (kort JOMI), onderdeel van IPW-VZW)

File 1538WAT? Jomi is een dynamisch sociaal economiebedrijf opgericht in 1999 en gespecialiseerd in groen, milieu en landschapszorg en biologische groenteteelt. Met hun economische activiteiten garanderen ze duurzame tewerkstelling met aandacht voor opleiding en begeleiding in een bedrijf waar maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal staat.
PROJECTEN? algemeen groenonderhoud – natuur en landschapszorg – biologische groenteteelt – imkerij …
MEER INFO? Driegaaienstraat 160, 9100 Sint-Niklaas, T. 03 780 35 94, W. www.jomi-vzw.be 
Directeur Axel Nevejans, E. axel.nevejans@ipw-vzw.be

Sociale werkplaats Mo-Clean vzw

File 1522WAT? Mo-Clean is opgericht in de nadagen van de grote textielfabrieken en heeft als belangrijkste doel werk zoeken voor vrouwen die in de werkloosheid zijn gekomen door het verdwijnen van de textielindustrie in het Waasland. Mo-Clean wil permanent alternatieve banen creëren voor mensen die niet langer op de reguliere arbeidsmarkt aan de slag kunnen, maar wel gemotiveerd zijn.
PROJECTEN? poetshulp – Fietspunt Lokeren
MEER INFORMATIE? Klein Hulststraat 6, 9100 Sint-Niklaas, T.03 778 81 50, W. www.mo-clean.be
Directeur: Chris Vioen, E. info@mo-clean.be

Beschutte werkplaats  Wase Werkplaats

File 1539WAT? De Wase Werkplaats, opgericht in 1965,  is een beschutte werkplaats met als kernfilosofie de individuele ontplooiing en de maatschappelijke integratie van personen met een handicap. Zij bieden hen, voor zover ze uitgesloten worden uit het reguliere arbeidscircuit, arbeid en indien nodig een passende woonvorm aan, samen met professionele begeleiding en aangepaste hulpverlening. 580 mensen zijn tewerkgesteld in de 4 beschutte werkplaatsen. Een 80-tal personen zijn actief in het groenonderhoud, de helft van de totale omzet wordt gerealiseerd in de sector voeding.
PROJECTEN? onderhoud industrieterreinen en parken – groenonderhoud – ophalen zwerfvuil – gekoelde voeding – verpakking – stansen – montagewerken
MEER INFO? Industriezone TTS Zone A, Kapelanielaan 20, 9140 Temse, T. 03 710 95 03, W. www.wasewerkplaats.be

Directeur: Lucas Marain, E. lucas.marain@wasewerkplaats.be

Lokaal overheidsinitatief Drietakt vzw - buurt- en nabijheidsdienst Sint-Niklaas

File 1537WAT? Drietakt verzorgt buurt- en nabijheidsdiensten. Er bestaat een grote maatschappelijke behoefte aan dit soort diensten en ze kunnen ook niet (altijd) door het normale economische circuit gegarandeerd worden en/of ze zijn onvoldoende toegankelijk voor kansengroepen. Drietakt beperkt zich in zijn activiteiten tot het grondgebied van Sint-Niklaas en fusiegemeenten. Drietakt werd opgericht door verschillende partners: stad Sint-Niklaas, OCMW Sint-Niklaas, Groep Intro vzw, Mo-Clean vzw, Den Azalee vzw, Jomi vzw, Unizo en het Echo-project.
PROJECTEN? poetshulp – klusjesdienst – verhuisdienst – tuinieren – onderhoud van graven
MEER INFO? Regentiestraat 42, 9100 Sint-Niklaas, T. 03 766 13 40, W. www.drietakt.be,
Directeur: Hilde Soetens, E. info@drietakt.be

Lokaal overheidsinitatief VZW Sociale Economie Beveren

WAT? Toen de PWA Beveren geen erkenning kreeg als initiatiefnemer in het kader van de lokale diensteneconomie werd, in samenwerking met de gemeente Beveren, de vzw sociale economie opgericht. Deze vzw wordt gebruikt om initiatieven op te richten die kaderen binnen de lokale diensteneconomie en waar voldoende aandacht wordt geschonken aan voorbereiding van die projecten en de bijkomende opleiding van de doelgroepwerknemers. Bedoeling is om meerdere projecten op te starten.
PROJECTEN? klusjesdienst - fietspunt
MEER INFO? Bijlstraat 5 bus 2, 9120 Beveren, T. 03 750 97 17, W. www.beveren.be

Voorzitter Dirk Van Esbroeck, contactpersoon: Wim Van Gerwen, E. wim.van.gerwen@beveren.be 

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign