Sociale economie

File 1583Organisaties die actief zijn binnen de sociale economie oefenen economische activiteiten uit, maar in tegenstelling tot de reguliere economie is winstmaximalisatie niet hun voornaamste doel. Ze streven democratisch beheer en duurzame ontwikkeling na en winst is voor hen een instrument om diensten te verlenen aan hun leden of de ruimere sociale gemeenschap. Doordat ze autonoom beheerd worden, verschillen ze ook van de publieke sector.

De sociale economie situeert zich niet enkel op het gebied van tewerkstelling, maar ook op andere gebieden waar noch de publieke sector, noch de private sector een antwoord op hebben.

Het Waasland moet uitgroeien tot een regio waar sociale economie ten volle aan bod komt, niet alleen in de klassieke bedrijven, maar ook in bedrijven waar werknemers een steuntje in de rug nodig hebben.

Helpdesk Sociaal Aanbesteden

Met steun van de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie richtte Interwaas midden 2010 de Helpdesk Sociaal Aanbesteden op. Via vorming, overleg en inspirerende praktijkvoorbeelden wil Interwaas bij de Wase besturen en overheidsaankopers een draagvlak creëren voor een duurzamer aankoopbeleid
Interwaas wil hen aanmoedigen om bij de keuze van diensten en producten niet enkel rekening te houden met de prijs, maar ook met de impact van het aankoopbeleid op het welzijn van de werknemer en het milieu en hen bijvoorbeeld stimuleren om projecten te ontwikkelen in samenwerking met de Wase sociale economie. Lokale overheden hebben immers een voorbeeldfunctie en vertegenwoordigen een belangrijk deel van de markt, als klant of opdrachtgever.

Nieuwsbrief 'Helpdesk Duurzame Overheidsaankopen inspireert'

In februari 2012 lanceerde Interwaas de eerste nieuwsbrief 'Helpdesk Duurzame Overheidsaankopen inspireert'. Aan de hand van tips, praktijkvoorbeelden en nieuwtjes bundelde de nieuwsbrief wat er leefde rond duurzaamheid in het algemeen en sociaal aanbesteden in het bijzonder.

In 2015 is de naam van de nieuwsbrief gewijzigd in 'Waas maatwerknieuws', een naam die beter aansluit bij de doelstellingen van de regierol sociale economie die Interwaas vervult. In de nieuwsbrief kan je kennismaken met de Wase maatwerkbedrijven, zoals de beschutte en sociale werkplaatsen vandaag de dag worden genoemd. In de nieuwsbrief worden ook activiteiten aangekondigd en geven we tips mee over samenwerking met de maatwerkbedrijven. Iedereen die zich wil laten inspireren door de Wase sociale economie kan zich inschrijven op deze nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar filip.deproost (at) interwaas.be.

Hier vind je een overzicht van de nieuwsbrieven die al verstuurd zijn.

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign