Mobiliteit

Het aanpakken van de mobiliteitsproblematiek in het Waasland staat hoog op de prioriteitenlijst. Tegelijk is de thematiek bijzonder moeilijk. Niemand ziet het verkeer graag over zijn grondgebied lopen. De oplossing voor dit Wase vraagstuk overstijgt het lokale niveau en vraagt van de gemeenten de wilskracht om intergemeentelijk na te denken. Interwaas wil de trekker zijn om het Waasland op weg te helpen en te komen tot een gezamenlijke visie via volgehouden overleg.

Een vlotte mobiliteit is belangrijk voor de economie. Dat mag echter niet ten koste gaan van de levenskwaliteit van de inwoners van het Waasland. Interwaas kan zelf geen hoofdwegen aanleggen, maar door gedegen studiewerk is het wel mogelijk om een consensus te bereiken en zo oplossingen aan te reiken voor mobiliteitsproblemen, zowel op het vlak van doorstroming als leefbaarheid.

De studie 'Mobiliteit over de weg in het Waasland' is daar een duidelijk bewijs van. Interwaas wil het draagvlak van die consensus verder uitbreiden, ook buiten het Waasland. Daarom blijft Interwaas bij de hogere overheden aandringen op een uitvoering ervan.

Andere initiatieven die oplossingen bieden voor enkele mobiliteitsproblemen in het Waasland zijn

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign