Kenniscentrum

 Interwaas plant op korte termijn de uitbouw van een kennisdatabank met gegevens over het Waasland. Het is niet altijd vanzelfsprekend om deze data te verzamelen, omdat ze zo versnipperd is over veel verschillende organisaties en actoren. Een bundeling van deze informatie kan echter een gestructureerd beeld geven over de socio-economische situatie van het Waasland ten opzichte van Vlaanderen, België en zelfs Europa. Hoe zit het met de werkloosheid, de vergrijzing, waterkwaliteit en andere maatschappelijke trends in het Waasland? Een analyse van deze informatie en de identificatie van trends kan dan vervolgens prikkels geven binnen en buiten de organisatie om op bedreigingen voor het Waasland te anticiperen en kansen te grijpen.

Het kenniscentrum van Interwaas zal twee vormen omvatten. Een eerste vorm is een socio-economische kaart van het Waasland. Deze kaart resulteert uit de verzameling van data die Interwaas bij verschillende bronnen zal verzamelen. Deze gegevens zullen dan verwerkt worden tot gebruiksvriendelijke informatie (trends en forecasts) en verspreid worden onder de gemeenten en andere partners.

Een tweede luik binnen het domein kenniscentrum is de opstart van een socio-economische denktank. Deze denktank zal bepaalde algemene maatschappelijke trends in het Waasland aftoetsen. In tegenstelling tot de resultaten van de kaart, behandelt de denktank concrete hot topics en wordt er steeds nagedacht over hoe het Waasland met deze onderwerpen het best zou kunnen omgaan. Interwaas zal hier ook, in lijn met haar basiskwaliteiten, extra aandacht spenderen aan milieugerelateerde onderwerpen, zoals hernieuwbare energie.

De formalisering van dit werkdomein is een nieuwe uitdaging voor Interwaas en de resultaten hiervan zullen dus ook pas in de toekomst ter beschikking zijn.

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign