Waterkwaliteitskaart

File 1068Onder druk van de Europese wetgeving is een goede waterkwaliteit een belangrijke beleidsprioriteit geworden. Doel is om een goede toestand voor oppervlaktewater en grondwater te bereiken. Naast grote investeringen in zuiveringsinfrastructuur en rioleringen werd in Vlaanderen ook een uitgebreid netwerk aan meetpunten uitgebouwd.

Meetpunten op kleinere watersystemen

De Vlaamse overheid (VMM) richt zich vooral op grotere waterlopen. In het Waasland worden onder meer Schelde,  Durme, Moervaart, Stekense Vaart en nog een aantal andere waterlopen van nabij opgevolgd. Veel kleinere beken en waterlopen worden niet of nauwelijks bemonsterd door de Vlaamse overheid. Een gedetailleerd beeld van de waterkwaliteit in die kleinere watersystemen is nochtans van groot belang voor de Wase gemeentebesturen. 

  • Regelmatige kwaliteitsmetingen kunnen gebruikt worden om meer gerichte (dure) investeringen in waterzuiveringsinfrastructuur en riolering te plannen.
  • De resultaten van de waterkwaliteitsmetingen in kleinere waterlopen bieden ondersteuning voor controles (bv. regelmatige kwaliteitsmetingen kunnen helpen om een verontreinigingsbron te identificeren).
  • De waterkwaliteitsmetingen in grotere waterlopen geven een te weinig gedetailleerd beeld.

Waterkwaliteitskaart 2014-2015

Op vraag van de gemeenten is Interwaas in 1994 gestart met het opzetten van een tweejaarlijkse meetcampagne van de kwaliteit van kleinere watersystemen. De meetcampagnes zijn aanvullend op het meetnet van de Vlaamse Milieumaatschappij, die voornamelijk de grote rivieren en waterlopen onderzoekt. De resultaten van deze metingen kunnen dienen als een leidraad voor het water- en milieubeleid van de gemeenten, bijvoorbeeld voor de aanpassingen van het rioleringsnet.

In juni 2015 vonden de laatste van acht monsternames van de waterkwaliteitskaart 2014-2015 plaats, waaraan de volgende gemeenten deelnamen: Beveren, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene en Temse. De staalnames gebeurden door het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek, behalve voor de gemeente Beveren die daar zelf voor instond. Daarna werden de resultaten geanalyseerd. Doorheen de meetcampagnes kan een trend naar langzame verbetering worden gezien. In de huidige campagne kunnen we vaststellen dat er geen zeer zwaar verontreinigde punten zijn bij de meetpunten die tijdens deze campagne werden bemonsterd. Anderzijds zijn er ook geen meetpunten waarvan de waterkwaliteit goed of aanvaardbaar is.

BijlageGrootte
Waterkwaliteitskaart 2014-2015 (pdf)471.01 KB

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign