Fasen Waasland Klimaatland

Het project Waasland Klimaatland zal worden gerealiseerd in twee fasen:

  1. Een eerste fase is het opstellen van een gedragen klimaatplan. Hieronder vallen onder andere de ondertekening van het Burgemeestersconvenant na goedkeuring door de gemeenteraden, de aanwerving van twee medewerkers, een CO2-nulmeting en studiewerk rond klimaat, een doorgedreven participatietraject en de finale afbakening van doelstellingen: in welke sectoren (huisvesting, mobiliteit, economie, enz.) worden welke CO2-reducties gerealiseerd (isolatie, opwekken van hernieuwbare energie, vergroening transportwijze, enz.)? Deze fase eindigt in mei 2016 met de indiening van het Wase klimaatplan met gezamenlijke doelstellingen voor de gemeenten. 
  2. De tweede fase die vanaf 2016 intreedt, is het uitwerken van grootschalige CO2-reductieprojecten om in het Waasland 20% minder CO2-uitstoot te hebben. Deze projecten zijn gebaseerd op de lokale inspraakmomenten. Een belangrijk onderdeel voor het slagen van deze projecten is het vinden van technische en financiële partners, subsidies, enz.

Onderstaande afbeelding illustreert de twee fasen van het project Waasland Klimaatland.

File 2794

 

 
 

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign