Hoe aanvragen?

Als je een Vlaamse energielening wil aanvragen, moet je een aanvraagdossier indienen bij Interwaas, je gemeente of het OCMW. 

De datum van afgifte van het volledige aanvraagdossier is bepalend voor de volgorde van verwerking van de dossiers. Het is dus van belang om je dossier zo volledig mogelijk in te dienen. Van zodra je een offerte kan voorleggen, kan je een aanvraagdossier indienen. 

Na ontvangst van het volledige aanvraagdossier laat Interwaas je binnen de 50 tot 100 kalenderdagen weten of je lening is goedgekeurd. 

Uitbetalingen gebeuren nooit cash en steeds op basis van facturen. Uitbetaling van facturen gebeurt de facto rechtstreeks aan de aannemer tenzij de kredietnemer de factuur zelf al heeft betaald en hiervan een betalingsbewijs kan voorleggen.

Het aanvraagdossier bestaat uit:

 • het aanvraagformulier;
 • een kopie van de identiteitskaart recto verso van jezelf en je partner;
 • een attest gezinssamenstelling (dienst bevolking);
 • een kopie van een prijsofferte voor de uit te voeren werken;
 • foto's van de situatie voor de geplande werken;
 • een kopie van de loonfiche(s) of pensioenfiche(s) van jezelf en je partner van de laatste 3 maanden;
 • een kopie het aanslagbiljet personenbelasting 2016 (inkomsten 2015) en, indien je samenwoont, dat van je partner (volledig aanslagbiljet);
 • de (meest) recente eindafrekening elektriciteit (volledige eindafrekening);
 • indien je verwarmt met aardgas, de (meest) recente eindafrekening aardgas (volledige eindafrekening);
 • de facturen van de laatste 12 maanden voor de aankoop van stookolie of andere energiekosten (indien van toepassing);
 • (vrijblijvend) een rapport van de energiescan (< 5 jaar indien de energiescan al plaatsvond);
 • een verklaring op eer indien je PV-zonnepanelen laat plaatsen;
 •  een attest van de ziekteverzekering (indien van toepassing);
 • een attest van schuldbemiddeling (indien van toepassing);
 • een attest van OCMW-begeleiding (indien van toepassing);
 • (verplicht) een rapport van de energiescan (< 5 jaar indien de energiescan al plaatsvond).

Voor huurders of verhuurders ook:

 • een kopie van de huurovereenkomst;
 • een onderhandse overeenkomst.

Voor verhuurders via het SVK ook:

 • een kopie van de huurovereenkomst tussen het SVK en de eigenaar.

Voor nieuwbouw ook:

 • een grondplan / gevelaanzicht en EPB-voorafberekening.
BijlageGrootte
aanvraagformulier Vlaamse Energielening (Word)142 KB

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign