Sint-Helena (Sint-Gillis-Waas)

Interwaas lanceert in opdracht van de gemeente Sint-Gillis-Waas het bestek 'Selectieleidraad' voor het in de markt zetten van het voormalig ziekenhuis Sint-Helena. Bedoeling is een private ontwikkelaar te vinden die enerzijds of het gebouw omvormt tot of een nieuwbouw voorziet voor gemeenschapsvoorzieningen, sociale woningen of doelgroepwoningen en anderzijds het voorliggende park heraanlegt. Elementen in dit dossier zijn: De gemeente en het OCMW zijn samen eigenaar van het oude gebouw van de voormalige kliniek Sint-Helena. Zij willen het gebouw verkopen en willen op deze plek een goed project, gekoppeld aan een vernieuwde inrichting van het voorliggende park. Het gebouw wordt niet zomaar te koop gezet en aan de hoogst biedende toegewezen. De gemeente wil de verkoop koppelen aan de realisatie van het toekomstig project en zo zeker te zijn van een kwalitatieve invulling. Hiertoe wordt een selectieleidraad uitgeschreven voor een vorm van publiek private samenwerking. De minimale instelprijs is 2.000.000 (2 miljoen) euro. Er wordt gezocht naar kandidaten, private bouwteams, die minstens bestaan uit een projectontwikkelaar en een ontwerper. Zij krijgen de kans om een creatieve invulling te bieden voor deze site. Dit team kan worden aangevuld met andere ontwerpers-specialisten, onderaannemers en met organisaties met een sociaal doel of welzijnsverenigingen. De precieze modaliteiten van de publiek private samenwerking zullen in de onderhandelingsfase in overleg bepaald worden. Er wordt gewerkt met de procedure ‘mededingingsprocedure met onderhandeling’. Dit houdt in dat de plaatsingsprocedure in 2 fasen verloopt. In de eerste fase worden aan de hand van de selectieleidraad een aantal kandidaten geselecteerd die mogen deelnemen. Vervolgens wordt aan de hand van een bestek en na de onderhandelingen een definitieve kandidaat gekozen. De eerste stap, de selectieleidraad werd goedgekeurd door de gemeenteraad en wordt gepubliceerd op 15 januari. De aanvragen tot deelneming moeten ten laatste op dinsdag 27 februari om 11 u bij de gemeente Sint-Gillis-Waas toekomen. Alle documenten (bestek + bijlagen) kunnen hieronder worden gedownload. Voor een plaatsbezoek kunnen afspraken worden gemaakt via Interwaas.

BijlageGrootte
Bestek: selectiedraad847.96 KB
Bijlage1: formulier 'aanvraag tot deelneming'318.8 KB
Bijlage 2: uitvoeringsverordening1.26 MB
Bijlage 3: financiele ratios188.2 KB
Bijlage 4: overzichtskaart8.72 MB
Bijlage 5a: RUP grafisch plan2.49 MB
Bijlage 5b: RUP¨voorschriften170.82 KB
Bijlage 5c: RUP legende536.65 KB
Bijlage 5d: RUP toelichtingsnota1.01 MB
Bijlage 6: plannen gebouw5.42 MB
Bijlage 7a: boomcontrole110.25 MB
Bijlage 7b: boomcontrole23.76 MB
Bijlage 8: fotos3.16 MB
Bijlage 9: overzichtsplan zorgcampus2.25 MB
Bijlage 10: verordening parkeren1.48 MB
Bijlage 11: asbestinventaris12.29 MB

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign