Sint-Amelberga Instituut in Temse

Projectfiche

Situering: op de hoek van de Gasthuisstraat en Pastoor Boelstraat in Temse
Partners: gemeente Temse en Interwaas
Timing: start realisatie begin 2020

Meer informatie

File 3502Een aantal jaren geleden kocht Interwaas de gebouwen van het voormalige Sint-Amelberga Instituut en klooster in Temse. Intussen zijn in nauw overleg met de gemeente Temse de verschillende ontwikkelingsmogelijkheden van de site onderzocht. Het is de bedoeling om een nieuwe bestemming aan de site te geven met gedeeltelijk hergebruik van de bestaande gebouwen en gedeeltelijk nieuwbouw. De kapel en (minstens de voorgevel van) het klooster zijn waardevolle elementen en blijven behouden. Het project is te groot om door Interwaas alleen uitgevoerd te worden en dus wordt gestreefd naar een publiek-private samenwerking.

Masterplan & RUP

Het masterplan voor de herbestemming van de ISA site heeft als doel om van het project een attractieve woon-, werk-, en winkelplek te maken, met betaalbare huisvesting voor verschillende doelgroepen in een groene omgeving.

Vanuit de gemeente werden onderstaande aandachtspunten meegeven aan Interwaas:

 • Kindvriendelijke gemeente
 • Opwaardering handelslint
 • Relatie met de zorgsite van het OCMW
 • Evenwichtige bewonersmix
 • Behoud van de kapel en kloostergevel

Gezien de ligging van het project t.o.v. de zorgsite van het OCMW en het kernwinkelgebied is een kwalitatieve publieke ruimte essentieel. Er werd door Studio K een masterplan met bijhorende visienota opgemaakt, waarin o.a. deze waarden naar voor geschoven zijn:

 • Groene ademruimte voor het centrum
 • Doorwaadbaarheid (fietsers en voetgangers kunnen door de site)
 • Intergenerationele ontmoetingsplek (ontmoetingsplek voor iedereen !)
 • Levendig en multifunctioneel : zowel woningen als winkels, vrije beroepen, publieke functies, kinderdagverblijf,..
 • Aandacht voor zowel groen als voor water en natuurlijke wateropvang
 • Aandacht voor architectuur : verschillende gebouwen met elk hun eigenheid met voldoende eenheid voor het volledige project
 • Parkeren in een ondergrondse parking
 • Wonen: Er worden +/- 90 woningen voorzien waarvan 10% sociale koop zal zijn, 5 % voor mensen met een beperking, 20 % bescheiden koopwoningen, 65 % marktconforme woningen (gerealiseerd door private ontwikkelaar)
 • Handel: 1000 tot max 1500m² wordt voorzien voor handel of een andere publieke functie op het gelijkvloers

De markt werd bevraagd naar mogelijke interesse in het project. Zowel de handelaars, ontwikkelaars als vrije beroepen en de paramedische sector in het bijzonder kregen de kans om hun interesse te delen of om hun mening te geven. De output van het onderzoek werd integraal verwerkt in het huidige masterplan.

Het masterplan is goedgekeurd op het college van 9 april 2018 waarna in zitting van 7 mei 2018 de start voor opmaak van het RUP werd gegeven.

 De publieke raadpleging gebeurt van 11/05/2018 tot en met 09/07/2018. Gedurende deze periode liggen zowel de startnota, de procesnota als het masterplan ter inzage op het AC De Zaat, Frans Boelplein 1, dienst ruimtelijke ordening (tijdens de loketuren).

 Eventuele opmerkingen en reacties op de nota's dienen binnen de termijn van de publieke consultatie, uiterlijk op 9 juli 2018, schriftelijk te worden overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen, of eventueel worden afgegeven tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis (tijdens de loketuren) of kunnen worden achtergelaten op het online participatieplatform temse.citizenlab.co.

Op zaterdag 19 mei 2018 wordt er tussen 10 en 13u een infomarkt georganiseerd op de ISA-site, Pastoor Boelstraat 3. Hier zullen het goedgekeurde masterplan, de procesnota en de startnota worden toegelicht.

Na de goedkeuring van het RUP staan de uitwerking van het ontwerp, de aanvraag van de nodige vergunningen, de sloop en de bescherming van de te behouden gebouwen op het programma. Vervolgens komen de infrastructuurwerken, de nieuwbouw en de renovatie van de gebouwen aan bod. Dit betekent dat er tot eind 2019 geen bouwactiviteit op de site zal zijn.

Tijdelijk gebruik

Het Instituut Sint-Amelberga sloot enkele jaren geleden de deuren, waarna Interwaas de terreinen en gebouwen kocht. Tussen de vervlogen geschiedenis en de ambitieuze toekomst van de site wil de gemeente samen met Interwaas de ruimte ter beschikking stellen voor tijdelijke activiteiten van en door burgers, verenigingen, groeperingen...

Daarom zijn we op zoek naar ideeën voor een tijdelijke invulling van de ISA-site. Heb jij prille of uitgewerkte ideeën die je ook zelf of samen met anderen concreet wil vormgeven? 
Plaats ze dan op temse.citizenlab.co of bezorg ze aan Interim Vastgoedbeheer

Wat bieden we aan?

 • Een evenementenweide van 2400 m² en twee kleine lokalen, waar stroom en water ter beschikking zijn.
 • De afloop van het tijdelijk gebruik werd voorlopig vastgesteld op januari 2020. 
 • De tijdelijke invulling biedt mogelijk wel inspiratie voor een definitieve bestemming op de site.

Foto's

Masterplan visualisatie doorgang kapel
Masterplan visualisatie doorgang OCMW
Masterplan visualisatie plein hoek
Masterplan visualisatie plein kapel
BijlageGrootte
Presentatie Masterplan13.97 MB
Deel 1: Analyse Masterplan8.49 MB
Deel 2: Visie Masterplan13.25 MB
Deel3: Masterplan2.42 MB

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign