Woonproject Watermolenwijk II in Belsele

Projectfiche

Situering: gelegen tussen de Watermolenstraat, Hoge Bokstraat en Pijkedreef in Belsele (Sint-Niklaas)
Partners: Waasse Landmaatschappij (69 sociale koopwoningen), Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting (38 sociale huurwoningen), Bostoen (100 koopwoningen en -appartementen) en Interwaas (22 kavels) in een publiek-private samenwerking, met de steun van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.
Timing: De verkoop van de bouwgronden is gestart op 13 maart 2013.
Beschikbaar via Interwaas: Alle kavels zijn verkocht.

Indeling woonproject

Het woonproject Watermolenwijk II van 7,4 ha situeert zich tussen de Hoge Bokstraat, Watermolenstraat en Pijkedreef. De eerste fase van deze wijk bevindt zich aan de Leon Scheerderslaan.

De ontsluiting van de Watermolenwijk gebeurt door de verbinding van de Pijkedreef met de Hoge Bokstraat (via de Watermolenstraat). Om een verkeersveilige ontsluiting te garanderen, werd het kruispunt Watermolenstraat / Pijkedreef aangelegd met een verkeersplateau. Bovendien werd een asverschuiving gerealiseerd om de zichtbaarheid vanuit de Pijkedreef te verhogen. Ook de Hoge Bokstraat werd ter hoogte van de verkaveling aangepast. Door de realisatie van een aantal short cuts doorheen de wijk werd voor de ontsluiting via voetwegen en fietspaden gezorgd.

In de wijk zijn secundaire wegen aangelegd in dezelfde betonstraatstenen als de voetpaden, zodat een woonerf-effect ontstaat. 

Het bestaande grachtenstelsel vormt de basis voor de wijk. Het grachtenstelsel zorgt voor de natuurlijke afvoer van het regenwater naar het noorden toe. De centrale waterloop (Molenbeek) dient bovendien als bufferbekken. Er werd een zomer- en winterbedding aangelegd.

Midden in de wijk is een grote groenzone (parkgebied) gerealiseerd. Dit park betekent  niet enkel voor het project zelf maar voor de hele omgeving een grote meerwaarde.

In het project zijn door Interwaas twee velden gerealiseerd. In deze twee bouwblokken zijn 22 kavels voor gesloten en halfopen bebouwing verkocht door Interwaas.

Foto's

watermolen_bewerkt.gif
Basis-WatermolenwijkII (2)_bijgewerkt.gif
Watermolenwijk II
Watermolenwijk II
Watermolenwijk II
Luchtfoto Watermolenwijk II
Luchtfoto Watermolenwijk II
Watermolenwijk II
Watermolenwijk II

Lokatie

Javascript is required to view this map.

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign