Woonproject Hoedhaar in Lokeren

Beschikbaar op dit moment

File 3240Voor de gedetailleerde beschikbaarheid raadpleeg de bestanden "beschikbare loten" onderaan deze pagina.

 

Projectfiche

Situering: gelegen tussen de Koning Boudewijnlaan, Haarsnijderslaan, Veldstraat en Molenstraat in Lokeren
Partners: stad Lokeren, Van Roey Vastgoed en Interwaas in een publiek-private samenwerking, OVAM
Subisides: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Thuis in de Stad, en Agentschap voor Natuur en Bos
Timing: verkoop eerste reeks bouwgronden is gestart eind februari 2016
Beschikbaar via Interwaas: In totaal 85 bouwgronden, van de eerste fase zijn er nog tiental kavels beschikbaar, van 178 tot 259 m2, resp. vanaf 45.372,00 tot 80.080,00 euro (excl. kosten). De koper kan twee kavels waarop aanpalende bebouwing mogelijk is, ook samenvoegen tot één grotere kavel. Contacteer Maarten Dierickx (T 03 780 52 31, maarten.dierickx(at)interwaas.be) voor meer informatie. 
De verkoopprijs bedraagt € 228,00 per m2 en is te verhogen met registratierechten op de grondwaarde, BTW op de infrastructuurprijs, notariskosten en metingskosten. Indien u kavels wenst samen te voegen, kan u dit aanduiden op uw kandidaatsformulier. Interwaas bekijkt dan of dit mogelijk is en zal indien nodig een wijziging van verkavelingsvergunning aanvragen. 

Een nieuwe toekomst

File 1908Het project is gesitueerd op de site van de voormalige haarsnijderij Hoedhaar, tussen de Koning Boudewijnlaan, Haarsnijderslaan en Veldstraat. De stad Lokeren en Interwaas zijn al enkele jaren bezig met het ontwikkelen van een nieuwe toekomst voor de Hoedhaarsite. Ze sloten hiervoor, in een publiek-private samenwerking, een overeenkomst af met Van Roey Vastgoed. De private ontwikkelaar nam de gerenommeerde architect Stéphane Beel onder de arm om de plannen uit te tekenen en Michel Pauwels voor het parkontwerp. Thuis in de Stad overziet het hele traject.

In 2012 werd de grondsanering door OVAM afgewerkt en het stadsvernieuwingsproject in een definitieve vorm gegoten. Een geactualiseerd businessplan werd opgesteld en aangevuld met een gefinaliseerd architecturaal en stedenbouwkundig ontwerp, een tijdspad inzake fasering en een PR- en marketingstrategie die de basis vormen voor het definitieve ontwikkelingsplan dat als bijlage bij de publiek-private samenwerkingsovereenkomst is gevoegd.

Groene woonzone

De site van de oude Hoedhaarfabriek wordt omgevormd tot een nieuw park voor de buurt en aantrekkelijk wonen voor iedereen. Dat nieuwe park brengt meer groen in de buurt, versterkt / sluit de parkengordel rond Lokeren en biedt uitdagend spelplezier en wandel-, kijk-, fiets- en picknickgenot voor iedereen.

Het terrein van de oude hoedhaarfabriek bezorgt straks een 300-tal gezinnen een nieuwe thuis. Verder komt er ook een kinderdagverblijf, een buurtwinkel en ruimte voor kleinschalige diensten of handel.

Er is ruimte voor iedereen: om een eigen huis te bouwen op een betaalbare kavel, om een sociale woning te huren, of om een woning of appartement van de hand van architect Stéphane Beel te kopen. Een maximaal behoud van de groene ruimte en het cultuurhistorische verleden van de site en een integratie van de bestaande Vondelbeek stonden hierbij centraal, zo blijft de geschiedenis van deze plek verder leven. Doch met een duurzame blik op de toekomst…

Vlot en veilig verkeer

De projectpartners lieten een mobiliteitsstudie uitvoeren om te onderzoeken hoe het extra verkeer dat de ontwikkeling van de site met zich zal meebrengen het best wordt georganiseerd. Op basis van de studie zijn enkele maatregelen in het plan opgenomen:

 • Het gebied wordt ontsloten via drie toegangswegen: de Hoedhaarstraat, Hoedenmakerstraat en Strijkerstraat. Dit zorgt voor een spontane spreiding van het extra verkeer over de drie toegangswegen.
 • Het plan voorziet ruim 600 parkeerplaatsen. Deze zullen zich ondergronds en deels bovengronds bevinden. De parkeerplaatsen zullen niet alleen dienen als een parkeergelegenheid voor bewoners en bezoekers van de woningen, ook de bezoekers van de moskee zullen makkelijker hun auto kwijt kunnen. Zo zal de parkeerdruk zelfs verlichten ten opzichte van de huidige toestand.
 • Het autoverkeer wordt beperkt tot de rand van de site. Zo kunnen de bezoekers optimaal genieten van het park.
 • Door het park worden wandel- en fietspaden aangelegd. De parkbezoekers kunnen zich zo op een aangename manier door het park bewegen. Maar ook de fietsers die van het zuiden van de stad naar het centrum van Lokeren willen fietsen, kunnen door het park, dankzij de perfecte aansluiting van de nieuwe fietspaden op de bestaande fietsroutes.

Verkoop bouwgronden

De verkoop van de bouwgronden in het woonproject Hoedhaar is gestart op zaterdag 27 februari 2016. Er zijn nog een 30-tal kavels beschikbaar, van 178 tot 259 m2, resp. vanaf 45.372,00 tot 80.080,00 euro (excl. kosten). De koper kan twee kavels waarop aanpalende bebouwing mogelijk is, ook samenvoegen tot één grotere kavel. Duid dit aan op uw kandidaatsformulier.

In de verkoopbrochure in bijlage vind je meer informatie over de verkoopprijs van de kavels, de verkoopprocedure en de stedenbouwkundige voorschriften. Kandidaat-kopers kunnen zich kandidaat stellen aan de hand van het kandidaatsformulier onderaan deze pagina (per post of persoonlijk bezorgen bij Interwaas, Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas. Voor een gedrukt exemplaar van de verkoopbrochure of meer informatie over de verkoop van de bouwgronden kan je terecht bij Maarten Dierickx, projectmedewerker ruimte (T 03 780 52 31 - maarten.dierickx(at)interwaas.be). 

Architectenpool

File 2905Voor de invulling van de bouwgronden in het woonproject Hoedhaar heeft Interwaas samen met de stad Lokeren en architect Stéphane Beel een architectenpool samengesteld. Er werden zeven architecten geselecteerd waaruit kopers van een kavel een keuze maken voor het ontwerp en de realisatie van hun woning

 1. architecten Els Claessens en Tania Vandenbussche uit Gent; 
 2. Architectuuratelier Van Parys uit Lokeren;
 3. BLAF architecten uit Lokeren;
 4. CH-Architecten uit Gent (Drongen); 
 5. DenC!-studio uit Gent;
 6. Dhooghe & Meganck Architectuur uit Gent;
 7. URA uit Brussel. 

De architectencatalogus in bijlage stelt de geselecteerde ontwerpers voor aan de hand van een aantal referentiebeelden. Een overzicht van de mogelijkheden voor de realisatie van je nieuwe woning en de kwaliteit die wordt nagestreefd in het woonproject Hoedhaar, vind je terug in deze brochure. Laat je inspireren om van je nieuwe woning een echte thuis te maken.

Beeldkwaliteit en kostenbesparingen door architectenpool en samenbouwen

Interwaas wil voor de bouw van de woningen vormen van samenwerking tussen verschillende kopers (en toekomstige buren) stimuleren maar niet verplichten. Mogelijke voorbeelden van samenwerking zijn het aanstellen van een gezamenlijke hoofdaannemer, het aanduiden van eenzelfde leverancier voor bouwmateriaal of schrijnwerk, enz. Samenwerken levert immers belangrijke voordelen op zoals een mogelijke besparing op het bouwbudget, een grotere betrokkenheid bij de buurt, een versterking van het gemeenschapsgevoel, enz. 

Kopers met eenzelfde voorkeur van architect zullen waar mogelijk worden samengebracht naast of tegenover elkaar in eenzelfde woonerfstraatje. Door het ontwerp door één architect te laten uitwerken, zal een grotere eenheid, harmonie met de omgeving en beeldkwaliteit worden bereikt. En bovendien kan dit een opstap betekenen naar een vorm van samenwerking.

Foto's

Belvedère en muurwoningen
parkappartementen
Oeverwoningen
Toegang park Veldstraat
Woonproject Hoedhaar in Lokeren - kavels Interwaas
Opening verkaveling Hoedhaar in Lokeren
Architectenpool verkaveling Hoedhaar in Lokeren
Woonproject Hoedhaar in Lokeren
Woonproject Hoedhaar in Lokeren
Woonproject Hoedhaar in Lokeren
Woonproject Hoedhaar in Lokeren
Woonproject Hoedhaar in Lokeren
Woonproject Hoedhaar in Lokeren
Woonproject Hoedhaar in Lokeren
Woonproject Hoedhaar in Lokeren
BijlageGrootte
Masterplan woonproject Hoedhaar in Lokeren (pdf)1.31 MB
Verkavelingsplan woonproject Hoedhaar in Lokeren (pdf)1.64 MB
Verkoopbrochure woonproject Hoedhaar in Lokeren (pdf)1.87 MB
Architectencatalogus woonproject Hoedhaar (pdf)4.03 MB
Woonproject Hoedhaar in een notendop (pdf)11.27 MB
Hoedhaargazette - augustus 2013 (pdf)710.54 KB
Hoedhaargazette - juni 2014 (pdf)2.87 MB
Hoedhaargazette - juni 201712.86 MB
20180626_hoedhaar_kandidaatsformulier.pdf387.73 KB
20191206_hoedhaar_lijst_beschikbare_loten.pdf151.17 KB
20191206_hoedhaar_plan_beschikbare_loten.pdf561.46 KB

Lokatie

Javascript is required to view this map.

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign