Woonproject Viergemeet in Beveren

Beschikbaar op dit moment: overzichtskaart

File 3241Op de website van ArcGIS vind je meer informatie over de ligging van het project en over de grootte en kostprijs van de kavels. Je kan in- en uitzoomen op de omgeving.

 

Projectfiche

Situering: gelegen tussen de bestaande verkaveling Hoge Eiken, de Luitenant Van Eepoelstraat, de N70 en de kmo-zone Pareinpark in Beveren
Indeling woonproject: zie inrichtingsplan in bijlage
Partners: Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting, Hof ter Vesten bvba en Interwaas in een publiek-private samenwerking
Beschikbaar via Interwaas: Alle kavels zijn verkocht.

Indeling woonproject

File 2826Tussen de al bestaande verkaveling Eikenhof, de Luitenant Van Eepoelstraat, de N70 en de kmo-zone Pareinpark ligt een woonuitbreidingsgebied van 4,8 ha. Het project Viergemeet wordt ontwikkeld door de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting (GMH), Interwaas en Hof ter Vesten bvba in een publiek-private samenwerking en voorziet 249 nieuwe woongelegenheden rond een centrale groenzone van 1 ha.

 • De Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij Beveren realiseert 97 sociale koop-en huurwoongelegenheden realiseren. Voor meer informatie over de sociale woningen kan je terecht op de website van de GHM.
 • Hof ter Vesten bvba realiseert 120 appartementen over 5 gebouwen. Meer informatie over de verkoop van de private parkappartementen vind je op www.4gm.be.
 • Interwaas biedt 31 bouwgronden voor gesloten of halfopen bebouwing aan. 

Bij de opmaak van het ontwerp van masterplan voor de ontwikkeling van het woonproject is er veel aandacht besteed aan het behoud van de bestaande ruimtelijke structuur. De bestaande grachten en vijver zijn behouden. De integratie van een buurtpark van 1ha in het project betekent een grote meerwaarde voor de grotere omgeving. De inplanting van woongelegenheden rondom dit park geeft zoveel mogelijk bewoners zicht op de openbare groenzone. 

Verkoop budgetkavels

De verkoop van de budgetkavels is lopende. Nog 2 kavels zijn ter beschikking.

In de verkoopsbrochure vind je meer informatie over de verkoopprijs van de kavels, de verkoopsprocedure en de stedenbouwkundige voorschriften. Aan de hand van het kandidaatsformulier onderaan deze pagina kunnen kandidaat-kopers zich kandidaat stellen voor de aankoop van één van deze bouwgronden.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Maarten Dierickx: maarten.dierickx(at)interwaas.be - T 03 780 52 31

Voor de raming van de totale kostprijs van de woning, hou je best rekening met:  

 • de aankoopprijs van de grond, te vermeerderen met registratierechten, ereloon notaris en aktekosten (indicatief te berekenen op https://www.notaris.be/rekenmodules/aankoop), kosten verkavelingsakte (vermoedelijk rond de 5000 euro) en metingskosten (tussen 500 euro en 1.000 euro);
 • het ereloon van de architect, dit ereloon bedraagt 6% (bij een bouwkost tot 100.000 euro), 5,5% (bij een bouwkost tussen 100.000 euro en 200.000 euro) en 5% (bij een bouwkost vanaf 200.000 euro). Dit ereloon omvat de volledige architectuuropdracht exclusief stabiliteitsstudie, epb en technieken en wordt verhoogd met 1% in geval van gescheiden aanneming;
 • kosten voor studie epb, stabiliteit en technieken;
 • kosten voor sonderingen en aansluitingen;
 • de eigenlijke bouwkost; de architecten in de architectenpool hebben zich geëngageerd om een kwalitatieve woning te bouwen binnen een maximaal bouwbudget van 1.050 euro/m² (excl. BTW en excl. afwerking: vloeren, binnenschilderwerk, lichtarmaturen, inrichting keuken en sanitair, buitenaanleg, enz.). De uiteindelijke bouwkost is afhankelijk van het aantal m² van de woning en de afwerking.

Architectenpool

Er wordt gewerkt met een architectenpool om de bouw van kwaliteitsvolle, duurzame en betaalbare woningen te stimuleren. Een kandidaat-koper zal zich ertoe verbinden om bij de bouw van de eigen woning met één van de geselecteerde architecten samen te werken. De architecten in de architectenpool hebben zich geëngageerd om een kwalitatieve woning te bouwen binnen een maximaal bouwbudget van 1.050 euro/m² en om de architectuuropdracht uit te voeren tegen een vooraf vastgelegd ereloon.

De vijf geselecteerde architectenteams zijn:

 1. Architectenassociatie Frans Nonneman & Hannes Provoost uit Beveren
 2. BLAF architecten bvba uit Lokeren
 3. 3D-architecten bvba uit Beveren
 4. Architectenbureau Lingier – Kriekemans gcv uit Beveren 
 5. Martens Van Caimere Architecten bvba uit Gent 

In de architectencatalogus onderaan deze pagina worden de architecten kort voorgesteld en vind je de contactgegevens van de architecten.

Samenbouwen

Per groep van 4 of 5 kavels is één architect aangesteld waarbij het mogelijk wordt gemaakt om zowel de eigenheid en identiteit van iedere individuele woning en van iedere bouwheer aan bod te laten komen als één harmonieus ontwerp voor een bouwblok te bekomen. Met een beetje geluk slagen deze vier of vijf bouwheren er ook in om samen te bouwen. Het zou de kers op de taart zijn en meteen voor de kopers zorgen voor een behoorlijke kostenreductie (20 – 25% besparing). Interwaas zal dit proces alvast een stuk begeleiden en alle kansen geven.

Foto's

Verkaveling Viergemeet
Verkaveling Viergemeet
Verkaveling Viergemeet
Verkaveling Viergemeet
Verkaveling Viergemeet
Verkaveling Viergemeet
Verkaveling Viergemeet
BijlageGrootte
Verkoopbrochure woonproject Viergemeet in Beveren (pdf)1.6 MB
Inrichtingsplan woonproject Viergemeet in Beveren met architecten (pdf)2.68 MB

Lokatie

Javascript is required to view this map.

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign