Wat gebeurt er als ik een aflossing niet betaal?

Als je een aflossing niet betaalt, dan zijn er (naast het aanrekenen van een hoop rappelkosten en aanverwante kosten) onder andere twee mogelijke scenario’s.

Ben je aan het werk, dan wordt er beslag gelegd op je loon bij je werkgever. Of je gaat in schuldbemiddeling bij het OCMW of een erkende schuldbemiddelingsdienst. Wanneer de overheid een fonds opricht, met als doel zoveel mogelijk mensen structureel te helpen om hun energiefactuur te betalen via energiebesparende investeringen, is het eigenlijk asociaal om dat zeer goedkope krediet niet terug te betalen.

Het bedrag dat je terugbetaalt, komt immers terug bij het Fonds terecht zodat opnieuw iemand zo'n krediet kan aangaan om zijn energiefactuur structureel te verlagen via energiebesparende maatregelen. Als jij dus niet terugbetaalt, beroof jij iemand anders van de mogelijkheid om zijn energiefactuur te verlagen en dat kan toch echt niet de bedoeling zijn.

Hoe meer mensen energie besparen, hoe beter voor het milieu en hoe kleiner de vraag naar energie wordt, dus hoe minder de prijs van de energie zal stijgen! En daar ben jij zelf ook weer beter mee! Zo zie je maar hoe je door ook aan een ander te denken jezelf op langere termijn kan helpen.

terug

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign