Wat is het VEA?

Het VEA (Vlaams Energieagentschap) geeft uitvoering aan een duurzaam energiebeleid. Haar belangrijkste taken zijn het stimuleren van rationeel energiegebruik en milieuvriendelijke energieproductie. Zij richten zich daarbij op beleidsvoorbereiding en -implementatie, draagvlakverbreding, handhaving van de regelgeving en beleidsevaluatie. 

Het VEA is een verzelfstandigd agentschap van het Vlaams ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie

Indien je een Vlaamse energielening hebt afgesloten en start met de terugbetalingen, dan zal je op je bankafschriften zien dat het VEA dit geld int. Zij stellen dan ook de kredieten ter beschikking. Voor alle vragen omtrent je Vlaamse energielening dien je je te richten tot een Vlaams energiehuis (voor regio Waasland is dit Interwaas), zo ook voor wijzigingen bankrekeningnummers, sepa mandaten enz. Alle documenten hieromtrent mogen bezorgd worden aan het energiehuis en niet aan het VEA.

terug

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign