Welke documenten heb ik nodig om een eerste opname te doen?

  • Een kopie van het ondertekend aannemingscontract of van de ondertekende bestelbon (recto / verso).
  • Kopie van een door de kredietnemer goedgekeurde factuur ('voor eensluidend verklaard afschrift' door de kredietnemer handgeschreven op de factuur). De gefactureerde werken moeten conform de initiële aanvraag zijn. Facturen die niet conform zijn, worden niet uitbetaald.
  • Indien de kredietnemer zelf reeds een factuur betaald heeft aan de aannemer, moet een bewijs van betaling worden voorgelegd.
  • Formulier 'Stand der werken' waarop de aanvrager het factuurbedrag en datum invult en aanduidt welk gedeelte van de geplande werken uitgevoerd is.
  • Ondertekende domiciliëring.

Opgelet! Enkel facturen die gedateerd zijn binnen de maand voorafgaand aan de officiële openingsdatum van de kredietaanvraag (=datum waarop het volledige kredietaanvraagdossier Interwaas bereikt) komen in aanmerking voor uitbetaling onder leningcontract.

terug

BijlageGrootte
Formulier stand der werken 2017 (pdf)225.56 KB

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign