Moet het volledige bedrag van de lening in één keer opgenomen worden?

Neen, de uitbetaling van de lening gebeurt in één of maximum vier delen.

De eerste opname moet plaatsvinden binnen de zes maanden vanaf de datum van de ondertekening van het leningcontract. Bij een opname van de lening in meerdere schijven wordt de maximum opnameperiode van de lening beperkt tot zes maanden, geteld vanaf de datum van eerste opname van de lening.

Tijdens deze opnameperiode betaal je enkel intresten op het reeds opgenomen bedrag. Aangezien deze (kleine) bedragen steeds variëren is het aangeraden met een domiciliëring te werken. Zo betaal je steeds het juiste bedrag, zonder dat je het zelf moet opvolgen.

Enkel facturen die gedateerd zijn binnen de maand voorafgaand aan de officiële openingsdatum van de kredietaanvraag kunnen in aanmerking komen voor uitbetaling onder leningcontract.

Ook voorschotfacturen worden uitbetaald. Op basis van voorschotfacturen kan tot de helft van het geleend bedrag uitbetaald worden met een maximum van 3.000 euro.

Na ontvangst en uitbetaling van de laatste factuur en ten laatste zes maanden na de eerste opname, herberekent Interwaas de aflossingstabel op basis van het geheel van de opnames.

Op de vervaldag in de maand volgend op de ontvangst van de definitieve aflossingstabel, start de kredietnemer met de terugbetaling van het kapitaal en intresten op basis van deze aflossingstabel. De kredietnemer is verplicht de nodige initiatieven te nemen om de terugbetalingen tijdig over te  maken.

terug

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign