IGS Cultuurregio Waasland

Het Waasland als cultuurtuin van Vlaanderen

Interwaas gaf de opdracht aan Miek De Kepper, ex-directeur LOCUS, om een traject uit te tekenen voor een nieuw Waas bovenlokaal cultureel intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS). Met medewerking van verschillende cultuurprofessionals uit het Waasland werkte ze een ambitieus plan uit voor het (boven)lokaal cultuurwerk. Dat plan vormt de basis van de subsidieaanvraag bij de Vlaamse regering in het kader van het decreet bovenlokaal cultuurbeleid.

Een samenvatting van het plan vind je in de bijlage 'Het Waasland als cultuurtuin van Vlaanderen. Aan de slag met het decreet bovenlokale cultuurwerking'.

Wie is geïnteresseerd, kan ook een papieren versie afhalen bij Interwaas, Lamstraat 113 in Sint-Niklaas.

 

Inspiratiedag Cultuurregio Waasland

 

Op vrijdag 13 september 2019 vond in CC Ter Vesten Gravenplein in Beveren de eerste Inspiratiedag Cultuurregio Waasland plaats. Een 170 tal medewerkers van de cultuur- en gemeenschapscentra, de cultuur- en vrijetijdsdiensten, de bibliotheken, erfgoedmedewerkers, centra voor volwassenenonderwijs, socio-culturele organisaties, cultuurgangmakers, leden lokale adviesraden ... kregen toelichting over Cultuuregio Waasland.

 

Het programma vind je hieronder in bijlage.

BijlageGrootte
interwaas_cultuurnota2019_pdf2.97 MB
interwaas_inspiratiedagcultuurregiowaasland_programma.pdf690.24 KB

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign