RUP Herziening A. Van Puymbroecklaan zone Kalishoekstraat en Dijkstraat

 Situering

Het plangebied bestaat uit drie deelgebieden, allen gelegen ten noorden van het centrum van Melsele. Het betreffen binnengebieden die deel uitmaken van een groter residentieel gebied.

Omschrijving

De drie deelgebieden maken deel uit van het Bijzonder Plan van Aanleg ‘A. Van Puymbroecklaan’ (MB 16/02/1967 en latere wijzigingen) of het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘A. Van Puymbroecklaan’ (BD 14/05/2009), toch is er nood aan een herziening van deze bestemmingsplannen omdat er zich intussen ruimtelijke, planologische en maatschappelijke veranderingen hebben voorgedaan. Het ruimtelijk uitvoeringsplan beperkt zich enkel tot de belangrijkste problemen die vandaag in deze bestemmingsplannen optreden, meer bepaald gebieden waarvoor een inbreiding van het woonweefsel gevraagd is en waarbij de bestemming niet voldoet aan de doelstellingen of in functie van een bedrijfsactiviteit is. Op termijn kan alsnog geopteerd worden om de volledige bestemmingsplannen in herziening te stellen. Daarbij zal er meer rekening gehouden worden met een globale visie op de kern.

Stand van zaken

Het ruimtelijk uitvoeringsplan werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad op 31 juli 2018. Het openbaar onderzoek vond plaats van 7 september 2018 tot en met 6 november 2018. Het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 26 maart 2019.

 

BijlageGrootte
Bijlage 1: Toelichtingsnota12.71 MB
Bijlage 2: Stedenbouwkundige voorschriften586.31 KB
Bijlage 3: M.e.r.-screening11.74 MB
Bijlage 4: Plan bestaande feitelijke en juridische toestand7 MB
Bijlage 5: Grafisch plan3.36 MB

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign