Interwaas lanceert marktstudie voor het Sint-Amelberga Instituut en klooster in Temse

Een aantal jaren geleden kocht Interwaas de gebouwen van het voormalige Sint-Amelberga Instituut en klooster in Temse, gelegen op de hoek van de Gasthuisstraat en Pastoor Boelstraat. Intussen zijn in nauw overleg met de gemeente Temse de verschillende ontwikkelingsmogelijkheden van de site onderzocht. Het is de bedoeling om een nieuwe bestemming aan de site te geven met gedeeltelijk hergebruik van de bestaande gebouwen en gedeeltelijk nieuwbouw. De kapel en (minstens de voorgevel van) het klooster zijn waardevolle elementen en blijven behouden.

De hoofdbestemming van de toekomstige site zal wonen zijn, mogelijks aangevuld met diensten en commerciële voorzieningen. Voor deze functies wil Interwaas, voorafgaand aan de definitieve goedkeuring van het masterplan, nagaan wat de mogelijkheden zijn naar inbreng door andere partners. Het project is te groot om door Interwaas alleen uitgevoerd te worden en dus wordt gestreefd naar een publiek-private samenwerking. Interwaas doet nu een oproep naar private ontwikkelaars, winkeliers en andere private actoren om te laten weten of ze interesse hebben in het project.

Marktconsultatie

Tijdens een marktstudie die loopt van maandag 16 oktober 2017 tot en met vrijdag 24 november 2017 wil Interwaas bij private actoren peilen naar hun interesse voor een gedeeltelijke invulling van het Sint-Amelberga Instituut en klooster in Temse met woongelegenheden, winkels, horeca, diensten en andere. Het bestek voor de marktconsultatie vind je in bijlage of kan opgevraagd worden bij Griet Boodts, projectmanager ruimte (E griet.boodts(at)interwaas.be – T 03 780 52 15). Interwaas rekent op een enthousiaste inbreng voor de private invulling in deze toekomstige publiek-private samenwerking.

Toekomstplannen

Vandaag is de site van het voormalige Sint-Amelberga Instituut en klooster in het centrum van Temse een afgesloten geheel. Het is de bedoeling om de site toegankelijk te maken voor voetgangers en parkeren te voorzien in een ondergrondse parking. De gemeente Temse wil op haar beurt de verkeerssituatie op de hoek van de Gasthuisstraat en Pastoor Boelstraat, waar de bocht scherp is, verbeteren en meer ruimte voorzien door middel van een plein op de hoek. 

De gebouwen (nieuw of renovatie) zullen zich bevinden rond een cluster van pleintjes, waarbij het pleintje op de hoek van de Gasthuisstraat en Pastoor Boelstraat een sterk publiek karakter zal hebben en meer in het binnengebied de pleintjes intiemer en eerder semipubliek zullen zijn. 

In januari 2018 zal Interwaas het definitieve masterplan voor het Sint-Amelberga Instituut en klooster ter goedkeuring voorleggen aan het College van Burgemeester en Schepenen van Temse. Daarna wordt het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgestart, dat minstens een jaar in beslag zal nemen. Na de goedkeuring van het RUP staan de uitwerking van het ontwerp, de aanvraag van de nodige vergunningen, de sloop en de bescherming van de te behouden gebouwen op het programma. Vervolgens komen de infrastructuurwerken, de nieuwbouw en de renovatie van de gebouwen aan bod. Dit betekent dat er tot eind 2019 geen bouwactiviteit op de site zal zijn. 

Tijdelijk gebruik

In afwachting van de bouwwerkzaamheden wil Interwaas een deel van de site ter beschikking stellen voor plaatselijke initiatieven. Begin 2018 worden een aantal bijgebouwen gesloopt door sociale economie bedrijven en komt er een buitenruimte van ongeveer 2.000 m² vrij. Tijdelijk gebruik van de site wordt enkel voor deze buitenruimte toegestaan en kan breed opgevat worden: speelpleinwerking, buurtwerking, moestuinen, recreatieve sportwedstrijden, zomerbar, enz. Voor elke aanvraag zullen Interwaas en de gemeente Temse bekijken of de activiteit past op de site, er geen overlast voor de buurt zal zijn en de veiligheid te allen tijde kan gegarandeerd worden.

BijlageGrootte
Bestek marktconsultatie Sint-Amelberga Instituut en klooster in Temse (pdf)4.05 MB

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign