Erfgoedcel Waasland digitaliseert Het Vrije Waasland

Gelijktijdig met de tentoonstelling ‘Het Vrije Waasland. Geschiedenis van stad en streek in beeld’ rondt de Erfgoedcel Waasland de eerste fase van de digitalisering van Het Vrije Waasland af. De voorbije maanden werden maar liefst 22.299 pagina’s van de krant gescand. Een deel van een belangrijke, Wase nieuwsbron én een belangrijk stuk geschiedenis uit de tweede helft van de 20ste eeuw is nu digitaal beschikbaar en doorzoekbaar. De jaargangen 1944 tot en met 1970 zijn digitaal te raadplegen in de leeszaal van de Bibliotheca Wasiana. Van thuis uit kan iedereen de edities van Het Vrije Waasland van 1944, 1945, 1946 en 1947 doorbladeren en lezen via www.waaserfgoed.be.

Samenwerking met Bibliotheca Wasiana

Alle edities van Het Vrije Waasland, uitgegeven tussen 1944 en 2011, worden bij de Bibliotheca Wasiana en  de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (K.O.K.W.) bewaard. De kranten behoren tot de meest geraadpleegde stukken uit de collecties en zijn daardoor erg kwetsbaar voor beschadiging. Daarom nam de Erfgoedcel Waasland in samenwerking met de Bibliotheca Wasiana en de K.O.K.W. het initiatief om Het Vrije Waasland te digitaliseren. Verdere gebruiksschade aan de originele kranten wordt zo vermeden.

Het Vrije Waasland in cijfers

Het Vrije Waasland werd voor het eerst uitgegeven op 24 september 1944 en ging ter ziele in 2011. Alle edities samen bevatten ruim 100.000 pagina’s en waren tot dusver enkel op papier beschikbaar. Dit project brengt daar nu verandering in. 

  • De edities van 1944 tot en met 1970 zijn nu digitaal beschikbaar.
  • Samen goed voor 1.031 edities van Het Vrije Waasland.
  • Dat zijn 22.299 pagina’s Waas nieuws uit de periode van vlak na de Tweede Wereldoorlog tot en met de hippe jaren 60.

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign