Opening woonproject Viergemeet in Beveren / Start verkoop kavels van Interwaas

Vandaag wordt het woonproject Viergemeet officieel geopend. Het woonproject Viergemeet heeft een totale oppervlakte van 4,8 ha en bevindt zich tussen de bestaande verkaveling Eikenhof, de Luitenant Van Eepoelstraat, de N70 en de kmo-zone Pareinpark. In totaal zullen hier op termijn 250 gezinnen een thuis vinden in en rond een nieuwe parkzone van ongeveer 1 ha.

Het woonproject Viergemeet is een geslaagde vorm van publiek-private samenwerking voor gebiedsontwikkeling, waarbij het geheel meer is dan de som van de delen. De meerwaarde van de samenwerking is ontstaan doordat elke partner vanuit zijn expertise, eigenheid en maatschappelijk doel een kwalitatief eindresultaat nastreeft. Het resultaat vandaag is enkel een startpunt; de kwalitatieve invulling van de woonvelden is immers de logische volgende stap in het project. 

Projectpartners

Naast de gemeente Beveren zijn er drie actoren die meewerken aan de realisatie van het project:

  • Hof ter Vesten is de private partner en realiseert een 120-tal woongelegenheden verspreid over 5 parkappartementen. De bouw (en verkoop) van een eerste appartementsblok met 18 appartementen is vorig jaar gestart. De verkoop van een tweede appartementsblok is intussen ook gelanceerd.
  • Vanuit de publieke sector zijn er de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting van Beveren (GMH) en Interwaas:
  1. De GMH zal een 100-tal sociale koop- en huurwoningen realiseren verdeeld over 3 appartementsgebouwen en een 5-tal grondgebonden sociale koopwoningen.
  2. Interwaas realiseert 31 budgetkavels in de eerste plaats bedoeld voor kopers die net buiten de inkomensgrens van de sociale huisvesting vallen. De verkoop van deze bouwgronden wordt vandaag eveneens opgestart.
  • Aan de overzijde van de bestaande 'villa Thieleman' werd de realisatie van een groepsbouwproject opgestart. Ook de bouwvallige villa zal worden vervangen.

Kavels Interwaas

De 31 kavels van Interwaas zijn gelegen aan de rand van het woonproject, rug aan rug met de bestaande woningen aan de N70 of aan de bestaande verkaveling Hoge Eiken. De kavels vormen telkens een kleine groep van enkele rijwoningen in het midden en kopwoningen op de beide einden. Een dergelijke configuratie is uitermate geschikt voor een gezamenlijk ontwerp en zelfs voor groepswoningbouw. De kavels hebben een grootte variërend tussen 195 m² en 410 m². De gemiddelde oppervlakte bedraagt 200 m². De prijs varieert tussen 57.252 euro en 121.690 euro.

Architectenpool: primeur voor het Waasland

De kopers worden gestimuleerd tot de bouw van hedendaagse, kwaliteitsvolle en duurzame woningen zonder dat zware bijkomende lasten worden opgelegd. Daarom wordt – en dit is een primeur voor het Waasland  – voor de eerste keer gewerkt met een architectenpool. Zo willen we meer harmonie in het straatbeeld brengen. Zelfs met strenge stedenbouwkundige voorschriften lukt het immers niet meer om in een verkaveling een zekere harmonie en evenwicht tot stand te brengen. Vijf architectenteams werden geselecteerd via een ontwerpwedstrijd:

  1. Architectenassociatie Frans Nonneman & Hannes Provoost uit Beveren
  2. BLAF architecten bvba uit Lokeren
  3. 3D-architecten bvba uit Beveren
  4. Architectenbureau Lingier – Kriekemans gcv uit Beveren
  5. Martens Van Caimere Architecten bvba uit Gent

Vandaag stellen we de architecten voor aan de kandidaat-kopers. In het gemeentehuis van Beveren zal elk architectenteam zichzelf voorstellen en krijgen kandidaat-kopers de kans tot een eerste informele kennismaking met de architecten. Een koper zal zich ertoe verbinden om bij de bouw van de eigen woning met één van de geselecteerde architecten samen te werken. De architecten hebben zich geëngageerd om een kwalitatieve woning te bouwen binnen een maximaal bouwbudget van 1.050 euro/m² en om de architectuuropdracht uit te voeren tegen een vooraf vastgelegd ereloon.

Samenbouwen

Per groepje van 4 of 5 kavels wordt één architect aangesteld waarbij het mogelijk wordt gemaakt om zowel de eigenheid en identiteit van iedere individuele woning en van iedere bouwheer aan bod te laten komen als één harmonieus ontwerp voor een bouwblok te bekomen. Met een beetje geluk slagen deze vier of vijf bouwheren er ook nog in om samen te bouwen. Het zou de kers op de taart zijn en meteen voor de kopers zorgen voor een behoorlijk kostenreductie (20 – 25% besparing). Interwaas zal dit proces alvast een stuk begeleiden en alle kansen geven.

Praktische informatie

Vanaf 23 juni 2015 kunnen kandidaten de verkoopsbrochure en architectencatalogus opvragen bij Interwaas via info (at) interwaas.be of T 03 780 52 00.

Alle verkoopsinformatie wordt ook hier ter beschikking gesteld.

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign