RUP Lokaal bedrijventerrein Botermelkstraat-Heimolenstraat

File 3065Situering

Het RUP is gelegen in het zuidwestelijk randstedelijk gebied van Sint-Niklaas, meer bepaald tussen de Gentse Baan (N70), Botermelkstraat, Heimolenstraat en N41.

Omschrijving

Het RUP wenst tegemoet te komen aan:

  • de taakstelling voor bijkomende lokale bedrijventerreinen binnen het regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas;
  • de raming van de behoefte aan herlokalisatie van zonevreemde bedrijven in Sint-Niklaas - hiervoor is een herbestemming van agrarisch gebied nodig, waarbij rekening moet worden gehouden met het aanpalende en te integreren al bestaande BPA Den Hogen Kouter (met hoofdbestemming ambachtelijke zone);
  • een verruiming van de klassieke ambachtelijke bedrijvigheid door het toelaten van creatieve bedrijven en kennisbedrijven die gericht zijn op onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, alsook het toelaten van een beperkt percentage kantoren.

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign