Wase schoolroutekaart

2011: eerste Wase schoolroutekaarten

Voor woon-school verplaatsingen maken veel scholieren, voornamelijk uit het secundair onderwijs, gebruik van de fiets. De nood aan een duidelijk overzicht van de meest veilige (fiets)routes naar school is dus groot, ook in het Waasland. Daarom startte Interwaas in 2011 met de opmaak van een Wase schoolroutekaart . Dit mondde uit in drie verschillende schoolroutekaarten (downloadbaar onderaan deze pagina).  Alle leerlingen uit het secundair onderwijs ontvingen deze kaarten gratis. 

2016: update en digitalisering

Sinds 2011 is het wegennet in het Waasland verbeterd. De gemeenten en de provincie hebben op diverse plaatsen fiets(suggestie)stroken en fietsstraten aangelegd, oversteekpunten verbeterd en er zijn meer veilige routes bijgekomen. De schoolroutekaarten uit 2011 zijn daarom toe aan een update. Dit biedt een mooie kans om de kaarten te digitaliseren. In samenwerking met de provincie, die hiervoor in het verleden subsidie verleende, zijn er in België al diverse schoolroutekaarten opgemaakt, echter nog niet op zo’n grote schaal als het Waasland. 
In de zomer van 2016 besliste Interwaas om de schoolroutekaarten te updaten en te digitaliseren en de provincie Oost-Vlaanderen om opnieuw subsidie te verlenen. Ook de Wase gemeenten, de scholen, de politie en de fietsersbond worden betrokken. De documenten van de startvergadering van 16 september 2016 vind je onderaan deze pagina

Bezorg ons uw input!

File 3214Tot 9 december gaan de leerlingen zelf of samen met ouders en/of leerkrachten aan de slag met de kaart. Ze zullen aangeven wat ze veilig vinden of juist niet. Niet alleen leerlingen kunnen routes en gevaarlijke punten invoeren, maar ook ouders, leraren, opvoeders, familieleden, jeugdbegeleiders en leden van de fietsersbond kunnen dit doen. Iedereen die fietst mag input voor de schoolkaart bezorgen. Dit kan via de website van Route2School. 
Indien je vragen hebt, kan je ook contact opnemen met projectmanager Marina de Vet (marina.devet (at) interwaas.be - T 03 780 52 39).

Begin 2017 worden de suggesties besproken en wordt er bepaald wat er op de analoge kaart komt te staan. De analoge kaart wordt gedrukt en zal in mei 2017 beschikbaar worden gesteld aan de scholen. De kaart kan gebruikt worden in de klas. Thuis en onderweg kunnen de leerlingen de website en de app raadplegen. Verbeteringen, nieuwe routes en knelpunten kunnen blijvend worden aangedragen voor de digitale kaart. 

De digitale kaart is altijd up-to-date en zit in je broekzak

De digitale schoolroutekaart heeft diverse voordelen ten opzichte van een analoge kaart. Zo is het mogelijk om diverse ‘lagen’ aan te brengen, waarbij elke laag andere informatie bevat, bijvoorbeeld een laag met secundaire scholen, een laag met basisscholen en een laag met voorzieningen die interessant zijn voor de jeugd. Hierbij valt te denken aan de jeugdbeweging, speeltuinen, het zwembad en de bibliotheek. Dit betekent dat de digitale kaart meer informatie bevat dan op een analoge kaart. De kaarten kunnen worden geraadpleegd op een website (route2school.be) en via de app, waardoor de informatie overal en te aller tijde beschikbaar is. Tot slot is de kaart gemakkelijk en door alle gebruikers te updaten. Gebruikers kunnen direct op straat verbeteringen voorstellen. Zo blijft de kaart altijd actueel.

Wat is een schoolroutekaart? 

Een schoolroutekaart:

  • geeft een overzicht van de veilige fietsroutes, de fietsroutes met beperkte voorzieningen en te mijden fietsroutes naar de scholen;
  • duidt de veiligste wegen aan;
  • markeert de plaatsen die bijzondere aandacht vragen;
  • biedt juiste informatie aan over fietsuitrusting;
  • maakt het verkeersreglement voor fietsers duidelijker;
  • moedigt jonge mensen aan om gezond te bewegen;
  • geeft tips over veilig fietsen;
  • toont de fietspaden die in aanleg zijn of bestudeerd worden;
  • geeft de zones 30 in de schoolomgeving weer.
  • biedt een handvat voor gesprekken met gemeenten of het gewest om verbeteringen aan te brengen.

De knelpunten worden toegelicht aan de hand van een foto en een woordje uitleg. Om dit alles in kaart te brengen, zijn de leerlingen in 2011 zelf op pad gegaan onder begeleiding van de lokale politie.  

Foto's

Wase schoolroutekaart - inrijmoment Beveren
Wase schoolroutekaart - inrijmoment Beveren
Wase schoolroutekaart - inrijmoment Lokeren
Wase schoolroutekaart - inrijmoment Sint-Niklaas
Wase schoolroutekaart - persconferentie
BijlageGrootte
startvergadering 16 september 2016: instructie deelname opmaak schoulroutekaarten171.7 KB
startvergadering 16 september 2016: presentatie provincie Oost-Vlaanderen465.92 KB
startvergadering 16 september 2016: presentatie Mobiel 211.77 MB
startvergadering 16 september 2016: presentatie Route2School7.07 MB
Schoolroutekaart 2011 Beveren - Kruibeke - Temse (pdf)1.6 MB
Schoolroutekaart 2011 Lokeren (pdf)1.33 MB
Schoolroutekaart 2011 Sint-Niklaas - Waasmunster - Stekene - Sint-Gillis-Waas (pdf) 1.38 MB

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign