Sint-Amelberga Instituut in Temse

Projectfiche

Situering: op de hoek van de Gasthuisstraat en Pastoor Boelstraat in Temse
Partners: gemeente Temse en Interwaas
Timing: niet gekend 

Meer informatie

File 2162Op 30 juni 2009 sloot het Sint-Amelberga Instituut in Temse haar laatste schooljaar af. Sindsdien staan de schoolgebouwen leeg. Omwille van de leegstand en snelle degradatie van de school en het klooster, gelegen op de hoek van de Gasthuisstraat – Pastoor Boelstraat, wilden de zusters het complex verkopen. Interwaas onderzocht in nauw overleg met de gemeente Temse de verschillende ontwikkelingsmogelijkheden van de site en bracht in de zomer van 2012 een bod uit, dat aanvaard werd. Bedoeling is dat er een nieuwe bestemming aan de site wordt gegeven met zo veel mogelijk hergebruik van de bestaande gebouwen.

Op korte termijn zal werk gemaakt worden van de opmaak van een masterplan. Daarna staan ook het RUP, de uitwerking van het ontwerp, de aanvraag van de nodige vergunningen, de sloop en bescherming van te behouden gebouwen op het programma. Vervolgens komen de infrastructuurwerken, de nieuwbouw en renovatie van de gebouwen aan bod.

Toekomstplannen

De kapel en (minstens de voorgevel van) het klooster zijn waardevolle elementen en staan vermeld op de inventaris van het bouwkundig erfgoed. De gemeente Temse wil op haar beurt de verkeerssituatie op de hoek van de beide straten, waar de bocht scherp is, verbeteren en meer ruimte voor het verkeer voorzien. Daarnaast wenst de gemeente de hoek van de site op te nemen in het RUP kernwinkelgebied (in opmaak door studiebureau Technum). 

Interwaas stelt voor de site een gemengde ontwikkeling voorop en kan hiervoor samenwerken met derde partners in een publiek-publieke of publiek-private samenwerking: 

  • hoofdzakelijk wonen voor ouderen, een beperkt deel sociale huisvesting en flats voor wie net buiten de doelgroep van de sociale huisvesting valt;
  • ruimte voor winkelgebeuren of medisch dienstencentrum; 
  • ruime groene en toegankelijke openbare ruimte.

Interwaas vindt ook de herinnering aan het schoolverleden voor veel inwoners belangrijk. In dat kader is het behoud van een deel van de school aangewezen. Voor het beheer van de gebouwen en omgeving maar ook bij de latere sloop, renovatie en de aanleg van het openbaar domein zal inbreng van de sociale economie worden voorzien.

Foto's

Sint-Amelberga Instituut Temse
Sint-Amelberga Instituut Temse
Sint-Amelberga Instituut Temse
Voorgevel klooster Sint-Amelberga
Sint-Amelberga Instituut voorgevel

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign