Woonproject Paterssite in Sint-Niklaas

 Projectfiche

Situering: gelegen in het centrum van Sint-Niklaas, op de hoek van de Truweelstraat en de Leopold II-laan, op wandelafstand van het station
Partners: Stad Sint-Niklaas, federaal Grootstedenbeleid en Interwaas
Beschikbaar via Interwaas: op dit moment kan je nog geen appartementen kopen; we zijn wel op zoek naar een groep mensen voor het cohousing gedeelte. Geb je interesse in het project, geef dan je contactgegevens door aan Griet Boodts (griet.boodts(at)interwaas.be, T 03 780 52 15) of Christien Geldolf (christien.geldolf(at)sint-niklaas.be, T 03 778 32 41). 

Duurzaam woonproject met rustige buurttuin en gemeenschapsruimte

File 3233De Paterssite bestaat uit de Heilig Hartkerk, het klooster van de Paters Minderbroeders met binnentuin, de parochiezaal (zaal Familia) met bibliotheek en een parking. In 2014 kocht Stad Sint-Niklaas de Paterssite aan met subsidies van de federale overheid en werd een samenwerkingsverband met Interwaas afgesloten om de site nieuw leven in te blazen en er een aantrekkelijke woonplaats met centrale buurttuin van te maken. In samenspraak met de buurtbewoners en gebruikers van de huidige infrastructuur werd een masterplan voorbereid, dat in maart 2016 is goedgekeurd door de gemeenteraad. Op de website van de bewoners van de Elisabethwijk vind je ook een mooi filmpje van het participatiemoment van 7 maart 2015. Het masterplan respecteert het verleden en het historische karakter van de site. Zo zullen enkele basisprincipes van het kloosterleven, zoals collectiviteit, zelfvoorziening, openheid en spaarzaamheid worden vertaald in een duurzaam project (beperken van ecologische voetafdruk en drinkwatergebruik, gebruik regenwater, hergebruik slooppuin e.d.).

File 3217De Paterskerk zal tot gemeenschapscentrum en cultuurhuis omgevormd worden. Na sloop van het klooster en zaal Familia zullen binnen het duurzaam samenwoonproject een veertigtal nieuwe woningen met een publieke buurttuin gerealiseerd worden. Ongeveer 1/3 van de woningen is voorbehouden voor het gemeenschappelijk woonproject, 1/3 voor sociale huisvesting en 1/3 zal ontwikkeld worden door een private partner. Eén team van architecten zal zorgen voor een ontwerp voor alle woningen van de volledige site en er zal zoveel als mogelijk samen gebouwd worden om te besparen op kosten en verplaatsingen.

File 3221Het samenwoonproject op de Paterssite kan afhankelijk van de grootte van de woningen bestaan uit 8 tot 13 woongelegenheden. Met dit samenwoonproject wil de stad nieuwe, betaalbare mogelijkheden aanbieden en de voordelen van wonen in de stad combineren met een groene, rustige en veilige omgeving. In het bijzonder voor de doelgroep van senioren kan een samenwoonproject een antwoord bieden op hun vraag naar een aangepast woonaanbod. 

 Timing

  • 2014: aankoop van de site + kerk met steun van Grootstedenbeleid (POD MI)
  • 2015: overeenkomst tussen Stad Sint-Niklaas en Interwaas + tijdelijk gebruik door Academie
  • najaar 2015 – voorjaar 2016: opmaak masterplan met inspraak van de buurt, verenigingen, partners en stadsdiensten
  • februari 2016: goedkeuren masterplan door gemeenteraad
  • oktober 2016: start zoektocht naar geïnteresseerden voor co-housing + keuze ontwerper voor de hele site
  • najaar 2016: bekendmaking ontwerper voor totale project en start finaal ontwerp kerk
  • 2017: indienen bouwaanvraag + start werken kerk + vertrek academie na de zomer
  • 2018: ingebruikname kerk en start sloop- en bouwwerken woonprogramma
  • 2020: eerste bewoners

Foto's

Paterssite
schets project Patersite
Paterssite, Open Monumentendag 2015, dansen
Paterssite, Open Monumentendag 2015, oude foto's
Paterssite, participatiemoment 7 maart 2015, foto Paul De Malsche
Paterssite, participatiemoment 7 maart 2015, foto Paul De Malsche
Paterssite, participatiemoment 21 juni 2015 1
Paterssite, participatiemoment 21 juni 2015, tuin
Paterssite, participatiemoment 21 juni 2015, orkest
Paterssite: compilatie oud en nieuw beel
Paterssite, participatiemoment 21 juni 2015, foto Paul De Malsche
Paterssite, participatiemoment 21 juni 2015, foto Paul De Malsche
Paterssite, participatiemoment 21 juni 2015, foto Paul De Malsche
Paterssite, participatiemoment 21 juni 2015, foto Paul De Malsche
Paterssite, participatiemoment 21 juni 2015, foto Paul De Malsche
BijlageGrootte
algemene presentatie mogelijke toekomstige bewoners - 10 oktober 20163.73 MB
visueel verslag participatiemoment met de buurt - 21 juni 20157.94 MB
masterplan Paterssite18.71 MB

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign