Vraag de Vlaamse energielening bij Interwaas aan

File 2523Energieverbruik neemt vandaag de dag een grote hap uit het gezinsbudget. Toch kan je flink wat besparen op je energiefactuur door te investeren in maatregelen die het energieverbruik verminderen. Het isoleren van de woning, het vervangen van een oude stookketel door een condensatieketel, het gebruik van hoogrendementsbeglazing, ... zijn voorbeelden van maatregelen die ervoor zorgen dat je heel wat minder energie verbruikt en je energiefactuur drastisch daalt.

Deze investeringen kosten echter ook geld en dat budget heb je niet altijd onmiddellijk voorhanden. Daarom kan je bij Interwaas aan een zeer lage rentevoet (2%) een lening aanvragen van maximaal 10.000 euro om energiebesparende investeringen uit te voeren aan je woning. Let wel op: geld lenen, kost ook geld!

Kandidaat-kredietnemers die tot de kwetsbare doelgroep behoren, kunnen via Interwaas een renteloze energielening aanvragen. Daarnaast kunnen zij beroep doen op extra begeleiding bij de aanvraag van offertes en premies, de opvolging van de werkzaamheden, e.d. Tot die kwetsbare doelgroep behoren:

  • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1);
  • personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen lager dan of gelijk aan 17.083,39 euro, verhoogd met 3.162,60 euro per persoon ten laste (inkomensgrenzen op 1 september 2015);
  • personenen die een beroep doen op schuldbemiddeling en niet in staat zijn om hun energiefactuur te betalen;
  • personen die door het OCMW sociaal of budgettair begeleid worden, omdat ze hun rekeningen voor gas en elektriciteit niet (meer) kunnen betalen.

Ook de eigenaars die hun woning verhuren via het SVK aan een persoon die behoort tot de kwetsbare doelgroep kunnen genieten van een renteloze energielening.

Interwaas streeft er voor de kwetsbare groep ook naar om de uitgespaarde energiekost en de terugbetaling met elkaar in evenwicht te brengen, zodat er geen bijkomende financiële lasten ontstaan.

Onderaan op de pagina vind je het aanvraagformulier voor een goedkope of renteloze lening, het bijhorende kredietreglement en de algemene voorwaarden.

Het document Stand der Werken is bestemd voor kredietnemers die al een overeenkomst met Interwaas afsloten en een factuur wensen te bezorgen aan Interwaas.  Ze dienen het formulier te vervolledigen en mee te sturen met de factuur.

Opgelet! Enkel facturen die gedateerd zijn binnen de maand voorafgaand aan de officiële openingsdatum van de kredietaanvraag (= datum waarop het volledige kredietaanvraagdossier Interwaas bereikt) komen in aanmerking voor uitbetaling onder leningcontract.

Wil je de informatie per post ontvangen? Laat het ons weten via energieleningen (at) interwaas.be.

Renteloze energielening voor inwoners van Sint-Niklaas

Sint-Niklaas gaat een klimaatengagement aan met Europa. De stad wil tegen 2020 minstens 20% CO2 minder uitstoten. Bijkomend heeft de stad de ambitie om een klimaatneutrale stad te zijn tegen 2050. Het klimaatplan omvat een globale visie en strategie tegen 2050 en een actieplan 2015-2020, met een set van concrete maatregelen in verschillende domeinen om de vooropgestelde doelstellingen (20% CO2-reductie tegen 2020) te realiseren. 

In het kader van de uitvoering van dit ambitieuze Klimaatplan 2015-2020 wenst de stad Sint-Niklaas dat al haar inwoners kunnen genieten van een renteloze Vlaamse energielening voor het financieren van energiebesparende ingrepen in particuliere woningen op haar grondgebied. De stad doet dit door de rentelast van 2% over te nemen voor elke kredietaanvraag dat in Sint-Niklaas wordt afgesloten in de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019.

BijlageGrootte
Algemene voorwaarden (pdf)74.28 KB
Folder Vlaamse energielening 2015 (pdf)449.02 KB
Kredietreglement goedkope Vlaamse energielening (pdf)54 KB
Aanvraagformulier Vlaamse energielening - januari 2016 (Word)980 KB
Aanvraagformulier Vlaamse energielening - januari 2016 (pdf)132.16 KB
Kredietreglement renteloze Vlaamse energielening (pdf)57.68 KB
Aanvraagformulier renteloze Vlaamse energielening - januari 2016 (Word)993 KB
Aanvraagformulier renteloze Vlaamse energielening - januari 2016 (pdf)139.54 KB
Lijst met investeringen die in aanmerking komen voor de Vlaamse energielening (pdf)43.03 KB
Verklaring op eer voor PV-zonnepanelen - juli 2015 (Word)52.5 KB
Verklaring op eer voor PV-zonnepanelen - juli 2015 (pdf)34.29 KB
Formulier stand der werken - juli 2015 (Word)101.5 KB
Formulier stand der werken - juli 2015 (pdf)58.86 KB
Klimaatplan Sint-Niklaas 2015-2020 (pdf)4.97 MB

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign